1.

آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 21-38
حسین اسکندری

2.

تحلیل و بررسی رفتار شاکیانه مشتریان از خدمات پس از فروش سایپا

دوره 10، شماره 25، تیر 1391، صفحه 145-174
حمید زارع؛ محمد اسفیدانی؛ مسعود موسوی

3.

حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه

دوره 3، شماره 8، خرداد 1384
عباس منصورآبادی

4.

«شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی»

دوره 8، شماره 18، تیر 1390، صفحه 81-108
حسن محسنی؛ همایون رضایی نژاد

5.

شهردار و صلاحیت اعتراض به مصوبات شورای شهر

دوره 42، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 235-248
کمال الدین هریسی نژاد؛ وجیهه ابطحی

6.

صلاحیت ایکسید در پرتو رأی 2018 این دیوان در دعوای شرکت ماسدار علیه دولت اسپانیا در مورد سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 5، شماره 2، مهر 1398، صفحه 295-312
راحله سیدمرتضی حسینی

7.

گرافیتی به منزل? هنر اعتراض

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 65-102
مسعود کوثری

8.

ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
ربیعا اسکینی

9.

مداخله شخص ثالث در دادرسی کیفری؛ جلوه‌ها و موانع

دوره 4، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 227-248
محمود صابر؛ سمیه خلیق آذر

10.

نظارت پلیس بر اشغال وال استریت: تضاد میان تمرّد و نظم

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 123-144
الکس ویتال

11.

نقدی بر نظریۀ قابلیت اعتراض ثالث به قرارها با نگاهی به رویۀ قضایی و حقوق فرانسه

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 513-531
جهانبخش رهنمای کردآسیابی؛ سام محمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب