1.

بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 273-294
محمدتقی عباسی اندواری؛ ابراهیم عبدی‌پور فرد

2.

بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 319-335
علی مظهر قراملکی؛ بی بی صدیقه مکی

3.

بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 525-554
علیرضا انتظاری نجف‌آبادی؛ روح الله مرتضایی

4.

بررسی تطبیقی چرخه ی زمان و تجسم ادوار ایقاعی

دوره 32، شماره 32، آذر 1386
دکتر محمدرضا آزاده فر؛ دکتر محمدرضا آزاده فر

5.

بررسی ساختار موسیقایی شعر سپید عربی

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 29-50
غلامعباس رضایی هفتادُر؛ جواد گرجامی

6.

بررسی و تعریف دو اصطلاح " ایقاع" و "وزن" با توجه به رسالات سده های سوم تا نهم هجری

دوره 2، شماره 39، تیر 1390، صفحه 55-60
پژمان رادمهر

7.

توکیل در وقف

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 469-492
حمید مسجد سرایی

8.

طرح نظریۀ تعهدات ایقاعی در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 627-645
علیرضا یزدانیان

9.

ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 89-109
رضا رنجبر

10.

ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکوم‌به و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی)

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 419-435
خیراله هرمزی؛ سمانه ده حقی

11.

مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه ‌و حقوق مدنی ایران

دوره 40، شماره 2، مرداد 1387
حمید ابهری علی آباد؛ عبدالله رضیان

12.

نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 209-231
عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی

13.

واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 171-200
سیده ریحانه افسریان محصل؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

14.

وزن درشعر و موسیقی (پژوهشی در مبانی عروض و ایقاع)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 21-40
مجید کیانی؛ رودابه شاه حسینی؛ احمد رضایی

15.

وفای به عهد

دوره 63، شماره 0، تیر 1377
احمد باقریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب