1.

بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 273-294
محمدتقی عباسی اندواری؛ ابراهیم عبدی‌پور فرد

2.

بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

دوره 48، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 319-335
علی مظهر قراملکی؛ بی بی صدیقه مکی

3.

بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 525-554
علیرضا انتظاری نجف‌آبادی؛ روح الله مرتضایی

4.

بررسی تطبیقی چرخه ی زمان و تجسم ادوار ایقاعی

دوره 32، شماره 32، پاییز 1386
دکتر محمدرضا آزاده فر؛ دکتر محمدرضا آزاده فر

5.

بررسی ساختار موسیقایی شعر سپید عربی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 29-50
غلامعباس رضایی هفتادُر؛ جواد گرجامی

6.

بررسی و تعریف دو اصطلاح " ایقاع" و "وزن" با توجه به رسالات سده های سوم تا نهم هجری

دوره 2، شماره 39، تابستان 1390، صفحه 55-60
پژمان رادمهر

7.

توکیل در وقف

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 469-492
حمید مسجد سرایی

8.

طرح نظریۀ تعهدات ایقاعی در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 50، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 627-645
علیرضا یزدانیان

9.

ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-109
رضا رنجبر

10.

ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکوم‌به و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی)

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 419-435
خیراله هرمزی؛ سمانه ده حقی

11.

مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه ‌و حقوق مدنی ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1387
حمید ابهری علی آباد؛ عبدالله رضیان

12.

نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات

دوره 46، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 209-231
عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی

13.

واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 171-200
سیده ریحانه افسریان محصل؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

14.

وزن درشعر و موسیقی (پژوهشی در مبانی عروض و ایقاع)

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-40
مجید کیانی؛ رودابه شاه حسینی؛ احمد رضایی

15.

وفای به عهد

دوره 63، شماره 0، تابستان 1377
احمد باقریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.