1.

تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 325-334
علی اصغر ساکی؛ مجتبی حقیقت؛ اعظم یوسفی؛ میلاد منافی

2.

تأثیر اسل، ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل‌ شاخه بریدنی مریم (Polianthes tuberosa L.)

دوره 47، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 93-103
نفیسه برجی؛ معظم حسن پور اصیل؛ عاطفه صبوری

3.

تأثیر پودر گیاهان آویشن زوفایی و سرخارگل بر کیفیت عضله سینه جوجه‌های گوشتی چالش یافته با کمپیلوباکتر ژژونی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 153-164
حسن شیرزادی؛ زینب نظری؛ کامران طاهرپور

4.

تأثیر تنش شوری بر رشد، فعالیت آنزیم‌های پاداکسنده، پراکسیداسیون لیپیدی و کارایی نظام نوریII در خیار پیوندی روی پایه‌های کدو

دوره 49، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 465-475
اسمعیل مددخواه؛ صاحبعلی بلند نظر؛ شاهین اوستان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب