1.

ارزیابی بیابان‌زایی بر اساس دو معیار آب و اقلیم (مطالعۀ موردی: دشت کاشان)

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 711-723
ریحانه مسعودی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ شهرام خلیقی سیگارودی

2.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر کابل و آستانه بر عمق آبشستگی و الگوی جریان پیرامون پایه پل

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 523-538
محسن سلیمانی بابرصاد؛ عباس صفائی؛ روزبه آقامجیدی

3.

پایانِ داستان‌ها «پیوستار سکون در رمان فارسی دهة چهل»

دوره 14، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 99-120
محمد نادرکردی

4.

تعیین آستانه و ارزیابی حساسیت شاخص پوشش گیاهی اکوسیستم‌های شهری در مواجهه با شوک‌های اقلیمی، مطالعه موردی: منطقه شهری گرگان

دوره 11، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 97-114
محمود ذوقی؛ محمد جواد امیری

5.

تعیین آستانۀ مؤثرترین عوامل بر افزایش طول خندق‌ها با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی و درخت تصمیم CART (بررسی موردی: حوزۀ آبخیز قاضیان، استان فارس)

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 409-426
سید مسعود سلیمان پور؛ بهرام هدایتی؛ مجید صوفی؛ محمد جواد روستا؛ صمد شادفر

6.

تهیه نقشه سلامت سیمای سرزمین با استفاده از تصاویر لندست

دوره 47، شماره 4، دی 1400، صفحه 395-411
نیلوفر اسلام زاده؛ علیرضا میکائیلی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ رسول قربانی

7.

جایگاه آستانۀ مخاصمات مسلحانۀ غیربین‌المللی ذیل پروتکل الحاقی دوم

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 803-824
سیدفضل اله موسوی؛ سید مجید تفرشی خامنه

8.

جماعت‏وارگی و جماعت هیأتی

دوره 18، شماره 39، اسفند 1390، صفحه 153-165
جبار رحمانی؛ علی کاظمی

9.

سرناد در ادبیّات فارسی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 207-229
ندا بهسان؛ حسن جعفری تبار

10.

سهم مدیریت وارونگی اقلیمی در کنترل آستانۀ شاخص کیفیت هوای شهری (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 255-270
محمدرضا محبوب‌فر؛ محمدحسین رامشت؛ حجت‌الله یزدان‌پناه؛ مهری اذانی

11.

مواجهه‌ای باختینی با فراخوان قدیس متی اثر کاراواجو

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 89-100
مسعود علیا؛ حسین عظیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب