1.

بررسی پدیدارشناسانه «فلسفه تاریخ» از نظرگاه ابن‌خلدون و هگل

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 109-125
رحمت الله محمودی؛ ابوالفضل سلمانی گواری؛ غلامرضا جمشیدیها

2.

بررسی تطبیقی جامعه آرمانی در دیدگاه سیاسی ـ اجتماعی ابن‌سینا و ابن‌خلدون بر اساس الگوی اسپریگنز

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 86-107
احمد جهانی نسب

3.

تعامل پویایی جمعیت و توسعه از دیدگاه ابن‌خلدون

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 191-209
رسول صادقی

4.

علوم‌اجتماعی اروپامحور و جامعه‌شناسی ابن‌خلدون: بررسی دیدگاه انتقادی سید فرید العطاس.

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 57-78
فاطمه امین رعیا جزه؛ علی مرادخانی؛ سید جواد میری؛ سید حسین سجادی

5.

فهم چرایی دگرگونی شیوه زیست مغولان از کوچ روی به یکجانشینی در ایران بر مبنای نظریه ابن خلدون

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 101-123
علی بحرانی پور؛ شهرام جلیلیان؛ علی لجم اورک مرادی

6.

مفهوم عدالت از منظر فارابی و ابن‌خلدون

دوره 5، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-104
شکوه دیباجی فروشانی؛ غلامرضا جمشیدیها


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب