1.

بررسی چگونگی تشریع اذان و اقامه از دیدگاه اهل سنّت و نقد آن

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 465-493
علیرضا هدائی؛ علی مظهر قراملکی؛ جواد سلطانی فرد

2.

بررسی سه مؤلفه سوررئالیسم در شعر محمدعلی شمس‌الدین

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 109-127
فهیمه میرزایی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمانزاده نجفی؛ حسین آقا حسینی

3.

تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر

دوره 13، شماره 50، زمستان 1387
سیدجمال موسوی شیرازی

4.

جمال یوسف در آینه خیال صائب

دوره 160، شماره 0، زمستان 1380
دکتر منوچهر اکبری

5.

سوررئالیسم در شعر اُنسی الحاج، مجموعه «لن»

دوره 6، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 27-48
عدنان طهماسبی؛ ادریس امینی

6.

طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رؤیا از نگاه متکلمان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 239-255
فاطمه مینایی

7.

نقدی بر بُعد تعلیمی رؤیا در حکایت «آن پادشاه‌زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریۀ یونگ و فروید

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-138
محمدعلی خزانه‌دارلو؛ محمدکاظم یوسف‌پور؛ حسین یاسری

8.

واکاوی کارکرد "رؤیا" در سروده های ادونیس

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20
ابوالحسن امین مقدسی؛ مهدیه قیصری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.