1.

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سازمان‌های مؤثر در فرآیند مدیریت بحران مقصدهای گردشگری(مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 29-40
مهدی ابراهیمی؛ الناز سخندان

2.

بررسی وضعیت شعاع عملکردی و پوشش دهی پارک های شهری (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

دوره 8، شماره 2، مهر 1395، صفحه 251-277
محمدحسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ سید میلاد حسینی

3.

پهنه‌بندی فضاهای بی‌دفاع و مستعد جرم‌خیزی در شهر اردبیل

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 785-806
علیرضا محمدی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ حجت ارژنگی مستعلی بیگلو

4.

تجزیه و تحلیل فقر شهری با تاکید بر شاخص‌های اجتماعی بین سال های 1385 و 1395 (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 54، شماره 4، دی 1401، صفحه 1323-1339
پروین ده ده زاده سیلابی؛ نرگس احمدی فرد

5.

تحلیل توزیع فضای سبز شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 691-715
حسن محمودزاده؛ رقیه عسکرنژاد؛ زهرا رضازاده

6.

تحلیل فضایی زمانی سوانح آتش‌سوزی در سطح شهر اردبیل در دوره زمانی سال‌های 1394-1398

دوره 10، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 101-117
حسن محمودزاده؛ سپیده نوری؛ علیرضا محمدی

7.

تحلیل و بررسی امنیت اجتماعی در مناطق شهری با مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1197-1216
سمیه محمدی حمیدی؛ حسین نظم فر؛ محمد یاپنگ غراوی

8.

تحلیل و سطح‌بندی فضایی در سطح مناطق شهری برای دستیابی به گردشگری پایدار؛ مطالعه موردی: شهر اردبیل

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1125-1148
علی موحد؛ واحد آقایی؛ مسلم قاسمی

9.

تحلیلی بر اثرات مؤلفه تجارب به‌یادماندنی در پایداری و رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل

دوره 7، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 143-155
عباس مینایی؛ رحیم حیدری چیانه؛ رسول قربانی

10.

تحلیلی بر رضایت از کیفیت زندگی در مناطق مرکزی شهرها (نمونة موردی: تأثیرات متغیرهای فردی در کیفیت زندگی ساکنین محلات مرکزی شهر اردبیل)

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1049-1072
جابر علی زاده؛ جمــــال محمـــدی

11.

مدلسازی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی با استفاده از منطق فازی (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

دوره 7، شماره 3، آبان 1393، صفحه 549-568
عطا غفاری گیلانده؛ بهنوش افروز

12.

مقایسه تطبیقی کیفیت فضای شهری در ارتباط با الگوهای تفکیک اراضی(بررسی موردی: محلات شهرک سبلان فاز2 با الگوی شطرنجی، ملاباشی با الگوی ارگانیک)

دوره 48، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 531-554
عطا غفاری؛ سمیرا سعیدی زارنجی

13.

واکاوی عدالت فضایی در تخصیص کاربری‌های اراضی شهری (مطالعۀ موردی: مناطق پنج‌گانۀ شهر اردبیل)

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 637-662
عبداله کنعانپور؛ محمدتقی معصومی؛ حسین نظم فرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب