1.

ارزیابی دقت برآورد تغذیه آب زیرزمینی توسط SWAT و MODFLOW در اراضی شالیزاری (مطالعه موردی : آبخوان آستانه- کوچصفهان)

دوره 54، شماره 10، دی 1402، صفحه 1541-1564
ایمان مهدی دوست رودبنه؛ سمیه جنت رستمی؛ افشین اشرف زاده؛ سامان جوادی

2.

ارزیابی عملکرد مدل AquaCrop در پیش بینی عملکرد گندم، رطوبت و شوری نیمرخ خاک تحت تنش های شوری و کم‌آبی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 89-104
افشین خرسند؛ وحیدرضا وردی نژاد؛ علی شهیدی

3.

ارزیابی کارایی پایگاه‌های داده جهانی در برآورد مؤلفه‌های بیلان آبی در شرایط کمبود داده

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-42
سبحان رستمی؛ مجید دلاور؛ وحید شکری کوچک

4.

ارزیابی مدل بارش- رواناب- نگهداشت (3RM) در حوزه‌های آبخیز کسیلیان و درجزین

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 309-325
سعیده ایزدی؛ شایان شامحمدی

5.

بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب و بیلان آب حوضۀ آبریز سد لتیان با استفاده از مدلSWAT

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-28
محمد نبی جلالی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده

6.

بررسی کارایی منابع تبخیر و تعرق بازتحلیل‌شده برای واسنجی مدل‌ هیدرولوژیکی توزیعی با رویکرد کاربرد در حوضه‌های فاقد آمار

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1195-1210
سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا

7.

پیش بینی اثرات تغییر اقلیم و کاربری زمین بر تغییرات مکانی و زمانی تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از مدل توزیعی WetSpass-M ( مطالعه موردی محدوده مطالعاتی هشتگرد، ایران)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-62
ابوالفضل حنیفه لو؛ سید عباس حسینی؛ سامان جوادی؛ احمد شرافتی

8.

تهیه سامانه‌ی استانی حسابداری آب برای اراضی کشاورزی آبی استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402
عبدالرحمان میرزائی؛ افشین سلطانی؛ فریبرز عباسی؛ ابراهیم زینلی؛ شهرزاد میرکریمی

9.

روش‌های برآورد مقادیر برداشت و تخلیه منابع آب زیرزمینی (بخش دوم: بررسی وضعیت جهان و ایران)

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 407-427
محمدمهدی رسولی؛ المیرا ولی‌پور؛ حامد کتابچی

10.

طراحی، ساخت و ارزیابی کارآیی لایسیمتر وزنی خودکار

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 61-73
واحدبردی شیخ؛ حسن رضایی مقدم؛ رویا جعفری؛ زهره غلامی؛ جواد شیخ

11.

عملکرد مدل WEAP در شبیه‏سازی هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز الند

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 341-352
محمد اشرفی؛ کامران زینال زاده؛ سینا بشارت؛ مهدی یاسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب