1.

اختلاف ذهنی به عنوان عامل مهم در مشکلات خانوادگی: مطالعه‌ای در چارچوب جامعه‌شناسی معرفت

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 283-312
محمد توکل؛ هادی فراهانی

2.

پیامدهای تئوریک خوانش بازیگران سیاسی از فضای جغرافیایی در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 887-901
احسان لشگری تفرشی

3.

تحلیل دیدگاه و عوامل اجتماعی مؤثر در پیادهسازی الگوی‌کشت بهره‌وری‌محور با استفاده از روش‌شناسی کیو(مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین)

دوره 54، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 473-495
مهرداد حسن‌نیا؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا

4.

خوانش منظر باستان شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402
فاطمه حیدری؛ هما ایرانی بهبهانی

5.

سوژه و قدرت: تحلیل چگونگی شکل گیری ذهنیت در مطالعات فرهنگی

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385
تقی آزاد ارمکی؛ محمد رضایی

6.

شناسایی ذهنیت‌های کتابداران دانشگاهی در مورد خودرهبری سازمانی و ارائه الگو.

دوره 54، شماره 4، دی 1399، صفحه 58-76
علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مریم سادات سیدین؛ عاطفه زارعی

7.

گفتمان‌کاوی الگوهای ذهنی مشتریان مردد: کاربست روش کیو

دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 339-354
مرتضی سلطانی؛ بهزاد محمدیان

8.

مفهوم مقولة وجه در زبان روسی و مقایسة آن در زبان فارسی

دوره 11، شماره 35، اسفند 1385
مصطفی اسدی

9.

نسلها و نگرشهای جنسیتی : سنجش آگاهی از تعارض در نگرشهای جنسیتی

دوره 2، شماره 3، مهر 1383
حمید عبداللهیان

10.

وقت کشی: نمایش احساسات/ بازداری از نمایش احساسات

دوره 3، شماره 2، مهر 1387
میکی بال


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب