1.

استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 81-103
سمیرا صمیمی فر؛ غلامرضا سالمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر

2.

بررسی عنصر زاویۀ دید در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی براساس الگوی روایت‌شناسی ژرار ژنت

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 99-116
محمدحسین سرداغی؛ محمدباقر شهرامی

3.

تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی

دوره 8، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 17-35
محبوبه اظهری اظهری؛ محمدرضا ترکی؛ تیمور مالمیر؛ علیرضا حاجیان‌نژاد

4.

تحلیل گفتمان نظامی در منظومۀ خسرو و شیرین از منظر آمریّت گوینده

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 183-199
مریم مشرف الملک؛ سمیرامیس ابراهیمی

5.

ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 115-131
روح اله هادی؛ زینب نصیری

6.

کارکرد بلاغی وجه جمله در خسرو و شیرین نظامی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 21-37
روح الله هادی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ زینب نصیری

7.

مقایسة داستان «خسرو و شیرین» از شاهنامة فردوسی و منظومة «فوّارة باغچه‌‌سرای» از الکساندر پوشکین

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 17-32
عبدالرضا سیف؛ ماریا گن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب