1.

بررسی عملکرد و نقش مستشاران فرانسوی درآموزش قشون و انتقال دانش و فناوری نظامی در عصر ناصری

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 293-304
اکبر فلاحی

2.

تأملی در باب ورود فلسفۀ غرب به ایرانِ دورۀ قاجار

دوره 15، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 63-80
امین شاه‌وردی

3.

تاریخ اجتماعی و اقتصادی شهر خوانسار در عصر قاجار

دوره 5، شماره 2، آذر 1394، صفحه 85-104
حسن کریمیان؛ حسین صدیقیان

4.

تاریخ طبیعی، تصویر عینی و شباهت مراحل ترقی: علوم طبیعی جدید و ظهور مفهوم تکاملی از تاریخ و تاریخ‌نگاری در دورۀ قاجار

دوره 20، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 93-132
رحیم یوسفی اقدم؛ مقصود فراستخواه؛ محمد سعید ذکائی؛ نهال نفیسی

5.

تکنولوژی‌های جدید و دگرگونی معنایی «علم» و «صنعت» در دورۀ قاجار

دوره 19، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 183-222
رحیم یوسفی اقدم؛ مقصود فراستخواه؛ محمد سعید ذکائی؛ نهال نفیسی

6.

گفتمان فکری روزنامة اختر دربارة وضعیت منحط و عقب‌ماندۀ ایران و جهان اسلام

دوره 7، شماره 2، دی 1396، صفحه 33-48
داریوش رحمانیان؛ افسانه روشن

7.

مطالعۀ علمی سفال‌های خمیر سخت آبی- سفید اواخر اسلام در ایران

دوره 21، شماره 27، بهمن 1401، صفحه 195-212
برگردان به پارسی از فاطمه ابتهاجی

8.

مطالعۀ کاشی‌نگاره‌هایی با نقوش زنان قاجاری در خانه‌های شیراز

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 577-594
عفت السادات افضل طوسی؛ گلناز سلاحی؛ لادن سلاحی

9.

نجم‌الدوله و اولین کتاب درسی فلسفۀ جدید در ایران

دوره 15، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 37-48
رضا رنجبر

10.

نقد نابرابری‌های جنسیتی در اشعار زن‌نگار مندرج در روزنامۀ نامۀبانوان(1300ـ1299)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 415-434
علی باغدار دلگشا؛ هما زنجانی‌زاده

11.

نگاهی به هنر نازک‌کاری چوب در سنندج از دورۀ قاجار تا امروز

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 33-51
محمد ابراهیم زارعیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب