1.

ارزیابی کیفی و کاربرد کمپوست پوسته برنج تولیدشده با ‏Phanerocaete chrysosporium‏ برای ‏کشت گل همیشه‌بهار

دوره 53، شماره 4، دی 1401، صفحه 937-946
طاهره مسلمی کلولنی؛ حسین میر سید حسینی؛ روح‌انگیز نادری

2.

بررسی ابعاد الزام فرزندان نابالغ به تکالیف دینی

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 161-189
علی اصغر موسوی رکنی؛ معصومه خلیلی افراتختی؛ جواد ابراهیمی

3.

بررسی بیان ژن فاکتور رشد شبه‌انسولین-1 (‏IGF-I‏) و تغییرات بافت‌شناسی بیضه‌ها در دوره بلوغ ‏خروس‌های بومی

دوره 51، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 121-128
زهرا حشمتی پور؛ مهرداد معمار؛ مصطفی محقق دولت آبادی؛ سید محمد رضا هاشمی

4.

بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 83-114
عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ زهراسادات سرکشیکیان

5.

بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 213-230
محمدعلی انصاری پور

6.

پایان حضانت با بلوغ است یا بلوغ و رشد؟

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 647-663
محمد علی انصاری پور

7.

تأثیر گروه‌های سنی مختلف و نوع پروتکل (کارسنج پایی در برابر کارسنج دستی) بر عملکرد تنفسی مردان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 141-155
میلاد عبداللهی؛ ولی الله دبیدی روشن؛ سید مهران حسینی

8.

رابطه بلوغ و مسؤولیّت کیفری

دوره 45، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 127-150
محمد بیاتی؛ علی قراملکی؛ محمد امام

9.

ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی

دوره 69، شماره 0، تیر 1380
علی علی آبادی

10.

ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح

دوره 5، شماره 12، خرداد 1387، صفحه 115-139
علیرضا باریکلو

11.

لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 505-531
محمد نوذری فردوسیه؛ عبدالله امیدی فرد؛ مجید نظریان لنجی؛ محمد اسدی

12.

لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش

دوره 55، شماره 3، آبان 1379
دکتر محسن عباسی؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو

13.

مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالغه رشیده

دوره 6، شماره 4، اسفند 1387
فریبا حاجیعلی؛ فاطمه قدرتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب