1.

ارائۀ مدل‏های حجم، ارتفاع و تولید چوب در گونۀ راش بر اساس تغییرات حجمی و تعداد در یک دورۀ نه‌ساله (مطالعۀ موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 423-435
محمود بیات؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود زبیری

2.

ارزیابی میزان فنل و فلاونوئید تام و فعالیت آنتی‏اکسیدانی پوست درختان راش، ممرز، و صنوبر

دوره 66، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 339-349
رویا فضلی؛ نور الدین نظرنژاد؛ محمدعلی ابراهیم زاده

3.

اندازه گیری نفوذ پذیری طولی چوب راش نسبت به مایع با استفاده از نمونه های با شکل غیر هندسی

دوره 52، شماره 1، بهار 1378
علی نقی کریمی؛ ابوالفضل تیرانداز

4.

بررسی امکان تولید چسب تانن – فرم آلدیید از پوست درختان چهار گونه پهن برگ

دوره 55، شماره 1، بهار 1381
1؛ سید احمد میرشکرایی؛ جواد ترکمن

5.

بررسی تأثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر میزان حجم سرپای راشستانهای طبیعی (اسالم)

دوره 53، شماره 3، بهار 1379
ایرج حسن زاد ناورودی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ منوچهر نمیرانیان؛ پیروز عزیزی

6.

بررسی ساختار عمودی و اجتماعات مکانی گونة راش با استفاده از تابع O-ring در جنگل خیرود نوشهر

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-27
زهرا نوری؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر

7.

بررسی فراوانی ‘ پراکنش عمقی و تغییرات فصلی جمعیت کرم خاکی در تیپ های جنگلی بلوط- ممرز‘ ممرز و راش تکا

دوره 53، شماره 1، بهار 1379
رامین رحمانی؛ ناهید صالح راستین

8.

بررسی معایب و تعیین میزان مجاز آنها در درجه بندی گرده بینه ها

دوره 53، شماره 2، بهار 1379
سعید امیری

9.

بررسی مقاومت زیستی تخته خرده چوب استیله شده در برابر پوسیدگی سفید (Trametes versicolor) و پوسیدگی قهوه‌ای (Coniophora puteana)

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 47-56
مریم قربانی‌کوکنده؛ کاظم دوست‌حسینی؛ علی‌نقی کریمی؛ بهبود محبی

10.

بررسی نقش بعضی از عوامل محیطی بر روی خصوصیات کیفی نهال های راش

دوره 55، شماره 4، زمستان 1381
خسرو ثاقب طالبی؛ ژان – فیلیپ شوتز؛ گرگور آس

11.

تأثیر استیله کردن ذرات چوب بر انتقال حرارت در سیکل پرس

دوره 61، شماره 2، بهار 1388
مریم قربانی‌کوکنده؛ کاظم دوست‌حسینی؛ علی‌نقی کریمی؛ بهبود محبی

12.

تأثیر خشکه دارها بر فراوانی تجدید حیات طبیعی در یک جنگل آمیخته راش و ممرز (سری جمال الدین کلا – مازندران)

دوره 54، شماره 2، بهار 1380
شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ رامین رحمانی

13.

ترکیب و ساختار توده‌های جنگلی در مرحلة میانی توالی جنگل‌های راش (مورد مطالعه: بخش گرازبن، جنگل خیرود نوشهر)

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-45
مهدی کاکاوند؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ کیومرث سفیدی

14.

تعیین الگوی دینامیک همکشیدگی چوب راش و نوئل طی خشک‌شدن با استفاده از تکنیک طیف‌سنجی با اشعة X

دوره 65، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 439-452
اصغر طارمیان

15.

تعیین اندازه سطح حفره تاج پوشش برای بهبود زادآوری طبیعی راش

دوره 56، شماره 1، تابستان 1382
سیدرضا موسوی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ مسعود طبری؛ محمدرضا پورمجیدیان

16.

تعیین مناسب‌ترین زمان و مدت بخاردهی مهم‌ترین گونه‌های چوبی مورد استفاده در صنعت روکش و تخته لایه

دوره 61، شماره 1، بهار 1388
علی‌اکبر عنایتی؛ مصطفی شهریارپور؛ حسن یوسفی

17.

تغییرات فعالیت فسفاتاز و خصوصیات فیزیوشیمیایی خاک در مراحل مختلف تحولی جنگل راش رضوانشهر

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 453-460
طاهره علی زاده؛ محمد متینی زاده؛ علی صالحی؛ کامبیز طاهری آبکنار

18.

تهیۀ نقشۀ توان تولید رویشگاه راش شرقی با استفاده از دو روش کریجینگ و معکوس فاصلۀ وزنی (پژوهش موردی: جنگل پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-102
زهرا احدی؛ سیدجلیل علوی؛ سید محسن حسینی

19.

دویست سال بازسازی حلقه-درختی دمای حداکثر در کلیک نوشهر

دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 641-652
مهدی نادی؛ جواد بذرافشان؛ کامبیز پورطهماسی؛ آخیم براونینگ

20.

رابطۀ ارتفاع از سطح دریا، شیب، و سن درخت با دل ‏قرمزی راش (Fagus Orientalis Lipsky) در جنگل‏ های حوزۀ شفارود گیلان

دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 371-382
امیراسلام بنیاد

21.

کمی‌سازی ساختار افقی توده‌های آمیخته راش در فاز تکاملی کاهش پایه‌ها

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 647-656
وحید اعتماد؛ مرتضی مریدی؛ کیومرث سفیدی

22.

مرگ و میر درختان در فاز کاهش پایه ها در روند تکامل توده های راش

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 931-943
مرتضی مریدی؛ وحید اعتماد؛ کیومرث سفیدی؛ منوچهر نمیرانیان؛ سید محمد معین صادقیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.