1.

استفاده از نمادهای مذهبی در فضاهای عمومی آموزشی با تأکید بر آرای محاکم ایتالیا و دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 215-230
علیرضا جلالی؛ محمد ابوعطا

2.

اِعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
سید علی سادات اخوی؛ حوریه حسینی اکبر نژاد

3.

پروتکل شمارة 14 و اصلاح نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر سید علی سادات اخوی

4.

تأثیر دیوان اروپایی حقوق بشر در نظام حقوق داخلی دولت‌های اروپایی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 59-79
محمد جلالی؛ سوگل سودبر

5.

تفسیر اخراج اتباع بیگانه ذیل قاعدة منع شکنجه در رویة دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 51، شماره 4، دی 1400، صفحه 1603-1621
علیرضا جلالی

6.

تفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 313-329
فیروز محمودی جانکی؛ علی اکبر جلیل پیران

7.

جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بین الملل معاصر

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر امیر حسین رنجبریان

8.

چالش‌های حقوقی شیوه‌های رسیدگی جمعی دعاوی حقوق بشری در دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 51، شماره 4، دی 1400، صفحه 1289-1307
مهدی حدادی؛ حسین رضائیان کوچی

9.

حضور سازمان های غیر دولتی در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
محمد حسین رمضامی قوام آبادی

10.

حق مرگ در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 85-103
سروناز مستفیضی؛ مهدی بالوی

11.

رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
محمد آشوری؛ محمد علی بهمنی قاجار

12.

مصونیت دولت‌ها در شبه‌جرم‌های فراسرزمینی: رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر و رویکرد مغایر چند کشور اروپایی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 49-68
سیده ندا میرفلاح نصیری؛ سیدقاسم زمانی؛ حاتم صادقی زیازی؛ علی توکلی طبسی

13.

نقش سازمان‌های غیردولتی در فرایند رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 531-552
مرتضی کامل نواب؛ غلامعلی قاسمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.