1.

آزادی پوشش مذهبی بانوان مسلمان از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402
سید طه موسوی میرکلائی؛ محمد دهنوی؛ ساوالان محمدزاده

2.

استفاده از نمادهای مذهبی در فضاهای عمومی آموزشی با تأکید بر آرای محاکم ایتالیا و دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 215-230
علیرضا جلالی؛ محمد ابوعطا

3.

اِعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
سید علی سادات اخوی؛ حوریه حسینی اکبر نژاد

4.

انتساب مسئولیت بین‌المللی سازمان‌ها در پرتو قضیۀ بوسفروس

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1843-1863
احمد مؤمنی‌راد؛ باقر روزبهانی

5.

بحران پناهندگی اتحادیۀ اروپا در آیینۀ دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 2075-2093
فرشته سادات حسینی؛ رضا نصیری لاریمی؛ کارن روحانی

6.

پروتکل شمارة 14 و اصلاح نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر سید علی سادات اخوی

7.

تأثیر دیوان اروپایی حقوق بشر در نظام حقوق داخلی دولت‌های اروپایی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 59-79
محمد جلالی؛ سوگل سودبر

8.

تحولات مفهوم حکمرانی خوب در پرتو رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 54، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 667-683
انور یداللهی؛ فاطمه پیرامن

9.

تفسیر اخراج اتباع بیگانه ذیل قاعدة منع شکنجه در رویة دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 51، شماره 4، دی 1400، صفحه 1603-1621
علیرضا جلالی

10.

تفهیم اتهام در حقوق کیفری ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 313-329
فیروز محمودی جانکی؛ علی اکبر جلیل پیران

11.

جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بین الملل معاصر

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر امیر حسین رنجبریان

12.

چالش‌های حقوقی شیوه‌های رسیدگی جمعی دعاوی حقوق بشری در دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 51، شماره 4، دی 1400، صفحه 1289-1307
مهدی حدادی؛ حسین رضائیان کوچی

13.

حضور سازمان های غیر دولتی در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی

دوره 38، شماره 2، تیر 1387
محمد حسین رمضامی قوام آبادی

14.

حق مرگ در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 85-103
سروناز مستفیضی؛ مهدی بالوی

15.

رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
محمد آشوری؛ محمد علی بهمنی قاجار

16.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1273-1298
عباس میرشکاری؛ فاطمه زارع؛ فاطمه زارع

17.

مصادیق «خانواده» در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر با ارائۀ تحلیل ‏اسلامی

دوره 14، شماره 1، تیر 1402، صفحه 55-84
مریم احمدی نژاد؛ فاطمه ابراهیمی ورکیانی

18.

مصونیت دولت‌ها در شبه‌جرم‌های فراسرزمینی: رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر و رویکرد مغایر چند کشور اروپایی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 49-68
سیده ندا میرفلاح نصیری؛ سیدقاسم زمانی؛ حاتم صادقی زیازی؛ علی توکلی طبسی

19.

نقش سازمان‌های غیردولتی در فرایند رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 531-552
مرتضی کامل نواب؛ غلامعلی قاسمی

20.

نگرشی بر دکترین حاشیه صلاحدید در تفسیر

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 2057-2074
امیر حسین ملکی زاده؛ سیدحسین موسوی فرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب