1.

اثر اقدام به خودکشی بر وضعیت حقوقی وصیت با رویکرد انتقادی به مادۀ 836 ق.م.

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 165-186
احمد مرتاضی؛ محبوب نعلبندی اقدم

2.

اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 71-86
سید احمد میرحسینی نیری؛ محمد جعفر صادق پور

3.

امکان‌سنجی فقهی تعمیم حکم حرمان ارث به سبب قتل به وصیت، معاونت در قتل، و قتل حاجب از منظر فریقین

دوره 19، شماره 2، تیر 1402، صفحه 85-103
احمد حاجی ده آبادی؛ عبدالله امیدی فرد؛ محمد علی افشاری

4.

بررسی امکان وصیت کودکان

دوره 16، شماره 3، مهر 1399، صفحه 489-511
مرتضی رحیمی؛ زهرا آتشی

5.

بررسی شرایط وصی ار دیدگاه هفت مذهب اسلامی ( امامیه- حنفی- مالکی- حنبلی- شافعی- زیدی- ظاهریه)

دوره 51، شماره 0، فروردین 1380
دکتر محمدرضا بندرچی

6.

تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو

دوره 9، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 69-94
احسان علی اکبری بابوکانی؛ زینب حسامی شهرضایی؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی

7.

قلمرو احوال شخصیه

دوره 3، شماره 8، خرداد 1384
دکتر علیرضا باریکلو

8.

ماهیت حقوقی وصیت

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
عباسعلی عمید زنجانی؛ سهیل جدی؛ بشری کریمی

9.

وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 203-222
محمّدحسن صادقی مقدم؛ سیدرضا امیری سرارودی

10.

وصیت مازاد بر ثلث در فرض فقدان وارث برای موصی

دوره 13، شماره 3، مهر 1396، صفحه 633-653
سیدمهدی دادمرزی؛ حمزه امینی‌نسب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب