1.

ارزیابی سلامت و ایمنی شغلی کارگران جنگل (بررسی موردی شرکت سهامی جنگل شفارود)

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 261-272
مهرداد نیکوی؛ الهه شکارسری؛ علی صیادی

2.

بررسی تجارت داخلی چوب‌های صنوبر ایران

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388
علی بیات‌کشکولی؛ سعید امیری؛ آرزو سلطانی؛ مهدی فائزی‌پور؛ کاظم دوست‌حسینی

3.

بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامة اجرای ارتباطات بازاریابی یکپارچه در باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-66
آویسا رمضانی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری

4.

بررسی نگرش پژوهشگران، مشاورین و شاغلین در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در باره کاربرد اسپرم تعیین جنسیت شده

دوره 24، شماره 3، مهر 1401، صفحه 247-258
ساحره جوزی شکالگورابی؛ علی مقصودی؛ عبدالرحیم غیاثی؛ محمد رکوعی؛ هادی فرجی آروق؛ امیر زرگران

5.

تهیه و بررسی اعتبار سازة پرسشنامه «ویژگی‌های مدرسان موفق زبان انگلیسی»

دوره 14، شماره 54، مهر 1388
رضا پیشقدم؛ فاطمه معافیان

6.

راهبردهای تست و کنش دانشجویان در آزمون های سنجش یادگیری

دوره 9، شماره 20، آذر 1383
عباسعلی رضایی

7.

روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شایستگی حرکتی نوجوانان (AMCQ)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-72
مصطفی محمدزاده؛ محمود شیخ؛ خالد تکی زاده؛ فاطمه کشوری

8.

روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه عملکرد ادراک شده در ورزش‌های تیمی (PPTSQ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403
سعید آهار؛ حسین صمدی؛ سکینه جعفری

9.

سنجش ظرفیت اجتماعی در پذیرش اصول رشد هوشمند در نواحی شهری (مطالعۀ موردی: کاشان)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 239-264
اسماغیل علی‌اکبری؛ محسن شاطریان؛ فاطمه شیخ‌زاده

10.

طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه نگرش زبان آموزان نسبت به ترجمه ماشینی

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 642-657
وحیدرضا میرزائیان

11.

طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت

دوره 21، شماره 3، تیر 1387
مجید سلیمی؛ سعید شهبازمرادی؛ جهانیار بامدادصوفی

12.

گذری بر سیر تحول تهیه و مقیاس ها در سنجش نگرش مذهبی

163-162، شماره 0، مهر 1381
دکتر محمد خدایاری فرد؛ دکتر باقر غباری بناب؛ دکتر محسن شکوهی یکتا

13.

مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-44
محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

14.

معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 473-510
الهام فسنقری؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمدحسین قربانی

15.

نقش معلم در دوره فرامتد

دوره 11، شماره 32، مرداد 1385
داود برزآبادی فراهانی؛ مهرشاد احمدیان

16.

نگرشی نو به تعیین ضریب اهمیت سؤالات پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک AHP و یک مدل OR

دوره 46، شماره 0، مهر 1378
رضا شیخسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب