1.

ارزیابی سلامت و ایمنی شغلی کارگران جنگل (بررسی موردی شرکت سهامی جنگل شفارود)

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 261-272
مهرداد نیکوی؛ الهه شکارسری؛ علی صیادی

2.

بررسی تجارت داخلی چوب‌های صنوبر ایران

دوره 61، شماره 1، بهار 1388
علی بیات‌کشکولی؛ سعید امیری؛ آرزو سلطانی؛ مهدی فائزی‌پور؛ کاظم دوست‌حسینی

3.

بومی سازی و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب های ورزشی اسلو (OSTRC)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-20
سید حسین میرکریم پور؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ انوشیروان کاظم نژاد

4.

تهیه و بررسی اعتبار سازة پرسشنامه «ویژگی‌های مدرسان موفق زبان انگلیسی»

دوره 14، شماره 54، پاییز 1388
رضا پیشقدم؛ فاطمه معافیان

5.

راهبردهای تست و کنش دانشجویان در آزمون های سنجش یادگیری

دوره 9، شماره 20، پاییز 1383
عباسعلی رضایی

6.

سنجش ظرفیت اجتماعی در پذیرش اصول رشد هوشمند در نواحی شهری (مطالعۀ موردی: کاشان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 239-264
اسماغیل علی‌اکبری؛ محسن شاطریان؛ فاطمه شیخ‌زاده

7.

طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت

دوره 21، شماره 3، تابستان 1387
مجید سلیمی؛ سعید شهبازمرادی؛ جهانیار بامدادصوفی

8.

گذری بر سیر تحول تهیه و مقیاس ها در سنجش نگرش مذهبی

163-162، شماره 0، پاییز 1381
دکتر محمد خدایاری فرد؛ دکتر باقر غباری بناب؛ دکتر محسن شکوهی یکتا

9.

مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-44
محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

10.

نقش معلم در دوره فرامتد

دوره 11، شماره 32، تابستان 1385
داود برزآبادی فراهانی؛ مهرشاد احمدیان

11.

نگرشی نو به تعیین ضریب اهمیت سؤالات پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک AHP و یک مدل OR

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378
رضا شیخContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.