1.

ایدئولوژی تضاد در عرصه سیاسی بررسی نقادانه دوگانگی ذاتی غرب و اسلام

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 205-224
محمد سمیعی

2.

بحثی تاریخ‌نگارانه دربارۀ موانع یا عوامل ایجاد انقلاب علمی در تمدن اسلامی و غرب

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 323-328
امیرمحمد گمینی

3.

تحلیل نشانه‌شناختی بازنمایی تروریسم در سینمای هالیوود، قبل و بعد از 11 سپتامبر

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 83-105
اعظم راودراد؛ نیلوفر هومن

4.

تحلیلی بر خوانش مخاطبان تحصیلکرده امریکایی از فیلم‌های ضد اسلام هالیوود

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 75-103
حمید عبداللهیان؛ نیلوفر هومن

5.

تفاصیل موسیقایی و شرق‌شناسانه: نگاهی به موسیقی در آثار ادوارد سعید

دوره 13، شماره 45، شهریور 1387
حسین پیرنجم‌الدین؛ سید محمد مرندی

6.

تمایزات هویت تمدنی و انگاره زدایی از شرق شناسی در گفتمان سیدحسن نصرالله

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 183-208
ایمان عرفان منش

7.

جیمز موریه، حاجی بابا و ادبیات استعماری

دوره 13، شماره 43، خرداد 1387
فرزاد بوبانی

8.

حضور شرق در فرهنگ آلمانی زبان

دوره 13، شماره 48، اسفند 1387
نرجس خدایی

9.

ساختارشکنی یادنگاشت زن ایرانی در عطر سنبل عطر کاج اثر فیروزه جزایری دوما

دوره 19، شماره 1، تیر 1393، صفحه 103-122
سید محمد مرندی؛ سیروس امیری

10.

سرآغاز تاریخ‌نگاری هنر اسلامی در بوتۀ استشراق، استعمار، مجموعه داری

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 15-24
ولی الله کاووسی

11.

سرآغاز عکاسی در ایران (درآمدی انتقادی بر تاریخ عکاسی ایران در دوره‌ی ناصری)

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 125-134
حسن زین الصالحین؛ نعمت‌الله فاضلی

12.

سیمای زنان ایرانی در تلویزیون‌های اروپا؛ مطالعۀ موردی مستندهای تلویزیونی

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 239-262
عبدالله بیچرانلو؛ سیده راضیه یاسینی

13.

شرق‌شناسی در ترازو؛ نقدی بر اندیشة شرق‌شناسی ادوارد سعید

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 253-288
فرهاد بیانی

14.

گفتمان شرق ‌شناسانه در نمایشنامه ی ایرانیان

دوره 25، شماره 25، خرداد 1385
دکتر حسین پیر نجم الدین؛ دکتر مجید سرسنگی

15.

ما و افغان‌ها! بازنمایی مهاجران افغانستانی در نمایشنامه‌های معاصر ایرانی با رویکرد پسااستعماری (‌مورد‌پژوهی: گزیده‌ای از آثار محمد رحمانیان، حمید امجد و نغمه ثمینی)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 9-43
مجید سرسنگی؛ امین نجفی

16.

مطالعات شرق شناسی و مستشرقین از دیدگاه کسروی

دوره 10، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 1-20
مهدی اسدی؛ پرویز حسین طلائی؛ علی اکبر مسگر

17.

نخبگان خاورمیانه‌ای، سوژه‌های برساخته نظم بین‌الملل اروپامدار

دوره 53، شماره 3، آذر 1402، صفحه 540-519
الهه کولایی؛ جواد میرگلوی بیات

18.

نظریة پسااستعماری به مثابة رویکردی برای مطالعات تطبیقی هنر

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 25-31
مقداد جاوید صباغیان

19.

نقد و بررسی تحقیقات شرق‌شناسان فرانسوی در باب تاریخ جهانگشا و جامع‌‌التواریخ

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-20
زینب سادات ابطحی

20.

نکاتی در بارهٔ تاریخ‌نگاری انتقال علوم جدید: پیشینه و روش

دوره 14، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 1-20
کامران امیرارجمند

21.

واکاوی و تحلیل مفهوم «خلقیات» و ابعاد و ویژگی‌های آن از دیدگاه ابن خلدون

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 37-58
جواد نظری مقدمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب