1.

بررسی اقتباسات قرآنی در دیباچۀ تفسیر خزائن‌الأنوار و معادن‌الأخبار خاتون‌آبادی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 103-121
علی محمد موذنی؛ رسول جعفریان؛ طاهره سادات حسینی موحد

2.

بررسی یکی از اشعار پروین اعتصامی

دوره 12، شماره 38، تیر 1386
مهوش قویمی؛ نرگس هوشمند

3.

پژوهشی در مضامین اشعار و دیدگاه های لئوپولد سدار سنگور (2001-1906)

دوره 8، شماره 14، فروردین 1382
گلنار معظمى

4.

تبیین انعطاف‌پذیری نورونی از نگرۀ تجویز قرآن به مناسک عبادی و بازتاب آن در اشتدادپذیری ایمان

دوره 19، شماره 2، تیر 1401، صفحه 151-175
مهرناز باشی زاده مقدم؛ علی راد؛ احمد کریمی

5.

تحلیل زبانشناختی قالب‌های حماسی در شاهنامه و حماسۀ کلاسیک غرب

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 153-164
ایمان منسوب بصیری؛ لوکرتزیا لوکزینی

6.

«تصدیر» و نقد آرای بدیعیان دربارۀ آن

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-20
تقی پورنامداریان؛ روح الله هادی؛ زیبا اشراقی

7.

شعرزدایی از شعر: تحلیلی بر اشعار گرترود استاین از منظر اندیشه‌ی موریس بلانشو

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 5-28
نرگس منتخبی بخت‌ور

8.

طرز انوری در غزل‌ها و رباعی‌ها، با تکیه بر ویژگی‌های نحوی کلام

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 21-40
محمدرضا ترکی؛ سمیه رجبی

9.

کارکرد عنصر تکرار و زیبایی آن در شعر نو (مورد پژوهی شعر بدر شاکر سیّاب)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-18
حشمت الله زارعی کفایت؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی

10.

کارکرد لفظی و معنوی تکرار در شعر احمد مطر و عمران صلاحی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 47-68
فرهاد رجبی

11.

واکاوی زیبایی‌شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 17-32
سید حسین سیدی؛ آزاده قادریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب