1.

انتظار بازخورد و میزان موفقیت دانش آموزان ایرانی در درس زبان انگلیسی

دوره 8، شماره 14، فروردین 1382
سید محمد علوى؛ شیوا کیوان پناه

2.

بررسی رابطه بین فرهنگ و ابعاد شناختی یادگیری گروهی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 341-372
سید محمد علوی؛ محمد تمیمی

3.

تحلیل نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به یادگیری گروهی در دانشگاه رازی کرمانشاه

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 693-704
زهرا اطهری؛ کیومرث زرافشانی؛ علی اصغر میرک زاده؛ عادل سلیمانی

4.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی با استفاده از تکنیک دلفی فازی، مطالعه موردی: یک مرکز تحقیقاتی

دوره 53، شماره 2، تیر 1398، صفحه 122-143
میترا دیلمقانی؛ مجید رمضان؛ فاطمه سادات رضایی

5.

مدیریت کیفیت جامع: جنبه های تجربی ،نظری و عملی

دوره 44، شماره 0، فروردین 1378
دکتر ابوالحسن فقیهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب