1.

الگوی اسطورة باروری در شعر معاصر فارسی و عربی؛ با بررسی موردی اشعار احمد شاملو و بدرشاکر السیّاب

دوره 8، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 267-282
لیلی نادری؛ ابراهیم آرمن

2.

بازتاب حادثه اشغال در شعر شاعران زن فلسطینی (1948)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1388
عزت ملا ابراهیمی

3.

بازتاب زندگی علی(ع) وصفات بی بدیل ایشان در اشعار عربی معاصر

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر مصطفی شیروی خوزانی

4.

بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک

دوره 26، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 413-453
امیرحمزه حسنوند؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ منوچهر اکبری

5.

بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر (با نگاهی به شعر موسوی گرمارودی)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 19-38
ساغر سلمانی نژادمهرآبادی؛ عبدالرضا سیف

6.

بررسی تطبیقی بسامد کاربرد رنگ در اشعار نیمایوشیج و بدر شاکر سیاب

دوره 4، شماره 3، آبان 1391، صفحه 273-306
طیبه سیفی؛ کبری مرادی

7.

بررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور کهن الگوی آنیما و آنیموس در شعر طاهره صفارزاده

دوره 4، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 107-126
صغری سلمانی نژادمهرآبادی؛ عبدالرضا سیف؛ نسرین موسی وند

8.

بررسی و تحلیل عنوان کتاب‌‌ها و سروده‌های مهدی اخوان ثالث

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 77-92
علی محمدی؛ طاهره قاسمی دورآبادی

9.

بن‌مایه‌های آشنایی‌زدایی در حوزۀ ترکیب‌پذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 143-164
فاروق نعمتی؛ رضا کیانی

10.

تاملی در تناسب موسیقی و مضمون در شعر معاصر

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 277-294
دکتر محمود فضیلت؛ یعقوب نوروزی

11.

تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان "

دوره 10، شماره 23، فروردین 1384
علیرضا انوشیروانى

12.

تحلیل اسطورة هبوط در شعر معاصر براساس شعر هفت تن از شاعران این دوره

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 133-152
ساغر سلمانی نژادمهرآبادی

13.

تحلیل نقش جنسیت در غزل معاصر فلسطین

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 103-116
عزت ملاابراهیمی؛ حبیب کشاورز

14.

جلوه های وطن پرستی در شعر زنان فلسطینی

دوره 2، شماره 4، تیر 1389
عزت ملاابراهیمی

15.

دوگانۀ جاذبیّت و مانعیّت در شعر میراث از اخوان ثالث

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 21-39
نجم الدّین جبّاری

16.

فلسطیـن در شعـر معاصـر الجزایـر

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 165-184
فاطمه قادری

17.

گونه‌های نوآوری‌ در غزل‌های‌ منوچهر نیستانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 189-206
حُسنا محمدزاده کاشی؛ علیرضا فولادی

18.

مرگ زندگی‌بخش در شعر بدر شاکر السیاب و نیمایوشیج

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 185-206
فرهاد رجبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب