1.

استکمال نفسانی از طریق نظر و عمل، از منظر حکما و عرفای اسلامی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 1-34
حسین غفاری

2.

اسم اعظم چیست؟

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1385
حسین معصوم

3.

اشکال معروف وجود ذهنی را ابن سینا حل کرده است نه ملاصدرا

دوره 37، شماره 4، دی 1383
مهدی قوام صفری

4.

بازسازی نظر خیام درباره وجود

دوره 38، شماره 2، خرداد 1384
زهرا مصطفوی

5.

بررسی و تحلیل آراء فیلسوفان مسلمان در مورد تعریف علم از ابن سینا تا صدرالمتألهین

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر مرتضی حاج حسینی

6.

بررسی و نقد ادلّه تحقّق وجود ذهنی در فلسفه اسلامی

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 119-138
حجت کوثریان؛ احمد بهشتی؛ عبدالرسول کشفی

7.

تبیین تمایز علم از وجود ذهنی بر اساس دیدگاه جوادی آملی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 111-129
نرگس زرگر

8.

تعمیم تعریف رسمی و حل اشکال فرمول‌های پیچیده‌ در ردّ وجود ذهنی

دوره 20، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-17
مهدی اسدی

9.

جست و جوی هویت عروسک از منظر فلسفی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 69-76
مرضیه اشرفیان؛ شیوا مسعودی

10.

مسألة معدومات، وجود ذهنی و وقضیة حقیقیه

دوره 70، شماره 0، دی 1380
محمد علی عباسیان چالشتری

11.

نظریۀ شبح به خوانش ملاصدرا

دوره 52، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 349-365
امیرحسین منصوری نوری؛ حوریه شجاعی باغینی؛ محسن شمس؛ عین الله خادمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب