1.

آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383
دکتر محسن مهرآرا؛ رضا محسنی

2.

اثر شیوه بهره برداری از منابع آبی بر شاخص های بهره وری مصرف آب محصول زیتون

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 643-658
فرشید محمدی؛ حسن اوجاقلو؛ محمد قربانیان

3.

ارتباط TQM و اثر بخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور

دوره 14، شماره 14، زمستان 1381
محمد رضا اسد؛ مهرزاد حمیدی؛ دکتر حسن اسدی

4.

ارزیابی اقتصادی عملکرد ذرت‌دانه‌ای در استراتژی کم‌آبیاری و آبیاری موجی مطالعه موردی: ایستگاه اسلام آباد غرب

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 185-198
امیرحسین ناظمی؛ محمدامین پرندین؛ علی اشرف صدرالدینی؛ هوشنگ قمرنیا

5.

ارزیابی بهره وری اماکن ورزشی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی همدان

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 77-97
حمید فروغی پور؛ رضا صابونچی؛ هادی تیپ

6.

ارزیابی روند کارایی و بهره‌وری باغات انگور منطقه سیستان

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-63
علی سردارشهرکی؛ ندا علی احمدی؛ قاسم لیانی

7.

اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا

دوره 40، شماره 1، بهار 1384
دکتر سید منصور خلیلى عراقی؛ دکتر على سورى

8.

بررسی اثر طول مدت پرواز بر صفات رشد، لاشه و بازده اقتصادی بره های نر نژاد شال

دوره 62، شماره 1، بهار 1386، صفحه 33-38
ناصر امام جمعه کاشان؛ مجید خالداری؛ احمد افضل زاده

9.

بررسی بهره وری و کارآیی گندمکاران در استان خراسان (مطالعه موردی شهرستان چناران)

دوره 1، شماره 0، بهار 1378
محمد مظهری؛ سعید یزدانی

10.

بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی

دوره 35، شماره 35، بهار 1387
حسن سید عامری

11.

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه با تعیین سهم عوامل

دوره 3، شماره 1، بهار 1384
دکتر ابوالفضل سهرابی؛ دکتر غلامرضا جندقی

12.

بررسی عوامل مؤثربر استفادهء بهینه از کتابخانه های دانشگاهی

دوره 36، شماره 38، بهار 1381
ایران کاشانى زاده

13.

بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی ونحوه تأثیرگذاری آن بر تولیدات کشاورزی ‘«مطالعه موردی»

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
سعید یزدانی؛ رویا اخلاص پور

14.

بهره وری در خدمات جستجو و بازیابی اطلاعات در بخش اطلأع رسانی

دوره 36، شماره 39، بهار 1381
مهرى شهبازى

15.

بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع بزرگ استان خراسان

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384
دکتر مصطفی سلیمی فر

16.

پرسمان جهانی و تاریخی مشروعیت سیاسی

دوره 38، شماره 1، بهار 1387
علیرضا صدرا

17.

تأثیر برهم‌کنش ورمی‌کمپوست و چای کمپوست بر خیار گلخانه‌ای تحت تنش آبی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-68
حلیمه پیری؛ پریا راشکی

18.

تاثیر فعالیت بدنی بر بهره وری، کاهش غیبت های ناشی از بیماری و تعلق خاطر کاری کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 594-581
مریم حبیبی وطن؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش؛ شکوه نوابی نژاد

19.

تحلیل وضعیت اماکن ورزشی کشور و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه خبرگان و ارائه مدل بهره وری

دوره 28، شماره 28، تابستان 1386
unknown

20.

تعیین میزان اهمیت اقتصادی صنایع مختلف با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380
محمدعلی آزاده؛ سیاوش جلال

21.

رابطه ی فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 7، بهار 1380
دکتر حسن اسدی

22.

راهبرد بهره وری در سازمان های اموزشی و صنعتی بر پایه فضای سازمانی

دوره 59، شماره 0، زمستان 1381
دکتر فتاح ناظم

23.

رضایت شغلی کتابداران وتاثیر آن برکیفیت ارائه خدمات کتابخانه

دوره 32، شماره 35، بهار 1379
محمدرضا سلیمانی

24.

ضرورت توسل به تکنولوژی پیشرفته و چگونگی تأثیر آن در ارتقاء بهره وری تولید

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378
دکتر محمدنقی شهیدی

25.

عوامل مؤثر در ارتقای بهره وری در بخش صنعت

دوره 49، شماره 0، تابستان 1379
مهدی اعتمادی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.