1.

استفاده از رویکرد تحلیل شبکة اجتماعی در مدیریت تعارضات انسان و گوشتخواران بزرگ‌جثه در پارک ملی گلستان (با تأکید بر شبکة اطلاع‌رسانی)

دوره 76، ویژه نامه مناطق تحت حفاظت، بهمن 1402، صفحه 29-43
زهرا ابراهیمی منفرد؛ سید حامد میرکریمی؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ محمود صوفی

2.

بررسی تأثیرات منفی فعالیت‌های طبیعت‌گردی بر مناطق تحت حفاظت و ارائة راهبردهای بهینه (مطالعة مناطق تحت حفاظت استان تهران)

دوره 76، ویژه نامه مناطق تحت حفاظت، بهمن 1402، صفحه 129-146
پروانه سبحانی؛ حسن اسماعیل زاده؛ شهین دخت برق جلوه

3.

تدوین الگوریتم تصمیم‌گیری برای پهنه‌بندی زون هسته در اندوختگاه‌های زیست‌کرة کشور (مطالعة اندوختگاه دنا)

دوره 76، ویژه نامه مناطق تحت حفاظت، بهمن 1402، صفحه 177-195
میترا البرزی منش؛ افشین دانه کار؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ مریم رباطی؛ امیر علم بیگی

4.

کاربرد روش دلفی در طبقه‌بندی و اولویت‌بندی معیارهای گزینش عرصه‌های حفاظتی با رویکرد یکپارچه

دوره 4، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 55-78
مریم کبیری هندی؛ افشین دانه کار؛ نعمت اله خراسانی

5.

مدل‌سازی اثر عوامل محیطی بر تنوع پوشش گیاهی منطقه حفاظت ‌شده البرز مرکزی

دوره 76، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 29-44
حنانه سادات سادات موسوی؛ افشین دانه کار؛ علی جهانی؛ وحید اعتماد؛ فرنوش عطار صحراگرد

6.

معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی مناطق ساحلی - دریایی به منظور تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی - دریایی ایران

دوره 30، شماره 35، مهر 1383
دکتر افشین دانه کار؛ مهندس هنریک مجنونیان

7.

مقایسۀ کارایی سه الگوریتم هوشمند رایانه‌ای در انتخاب مناطق مناسب حفاظت (مطالعۀ موردی: استان مازندران)

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-16
آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی؛ حمیدرضا رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب