1.

بررسی تناسبات درونی سورۀ نازعات

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 177-197
فرزانه میرزارسولی؛ شهین قهرمان ایزدی؛ فاطمه علایی رحمانی

2.

تأملی در پیوند موسیقی و صناعات بصری با تکیه بر مفهوم تناسب تألیفی

دوره 15، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 173-206
احسان رجبی

3.

تأملی در هم پیوندی آیات در سوره قیامت

دوره 63، شماره 0، تیر 1377
عبدالهادی فقهی زاده

4.

تحلیل نظریات موجود در احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و تحولات آن درخصوص سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 405-433
مهدی میهمی؛ محمود باقری

5.

رساله ای در استدلال بر روش ضرب و تقسیم شصتگانی منسوب به شرف الدین طوسی (متوفی 610 ق)

دوره 2، شماره 1، آذر 1383
فاطمه سوادى

6.

زیبایی شناسی گام طبیعی

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384
سید حسام الدین سراج

7.

فرایند «باهم‌آیی» در شعر سبک آذربایجانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 133-149
نرگس اسکویی

8.

مجازات تکمیلی ؛ شرایط و چگونگی در پرتو رویه قضایی

دوره 49، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 419-448
ذبیح اله رحیمی؛ ابوالحسن شاکری

9.

مدل‌سازی تغییرکاربری زمین با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 43-52
مهرنوش بختیاری‌فر؛ محمد‌سعدی مسگری؛ محمد کریمی؛ ابوالقاسم چهرقانی

10.

مفهوم زیبایی و مبانی زیبایی‌شناسی در قرآن

دوره 22، شماره 4، دی 1396، صفحه 5-14
حسن بلخاری قهی

11.

ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 57-76
عبدالرحیم حسینی

12.

واکاوی دلایل و عوامل چسبندگی شغلی: پژوهشی آمیخته

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 459-480
احمد خانی؛ جلیل دلخواه؛ احمد علی خائف الهی

13.

واگرایی‌های دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل

دوره 11، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 381-304
احمد حاجی ده آبادی؛ وحید نکونامسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب