1.

آئین چاووش‌خوانی در استان هرمزگان

دوره 9، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 99-115
سهراب سعیدی؛ علی‌محمد پُشت‌دار؛ حسین قاسم‌پور مقدم

2.

برآورد اثر پارامترهای هواشناسی با تأکید بر تغییرات رطوبت نسبی بر کاهش تابش دریافتی سطح زمین به منظور ایجاد سایت‌های خورشیدی

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 487-497
امان اله فتح نیا؛ سعید رجایی

3.

بررسی آرایه‌شناختی جمعیت‌های موش خاردار (Acomys dimidiatus Cretzschmar, 1826)

دوره 64، شماره 3، مهر 1390، صفحه 255-266
طاهر قدیریان؛ سعید محمدی؛ محمدرضا اشرف زاده؛ میترا شریعتی نجف آبادی؛ طیبه شاهی

4.

بررسی وضیعت ژئومرفولوژیکی پیچان رود و نقش آن در فرسایش بستر و کناره های رودخانة میناب

دوره 37، شماره 2، آبان 1384
احمد نوحه گر؛ مجتبی یمانی

5.

تحلیل رویشگاه چندل از طریق تطبیق ویژگی‌های محیطی جنگل‌های مانگرو در سواحل دریای عمان

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 39-48
هستی پطروسیان؛ افشین دانه کار؛ سهراب اشرفی؛ جهانگیر فقهی

6.

شناسایی کانون‌های داخلی برداشت گردوغبار و مسیرهای انتقال آن در استان هرمزگان (مطالعه موردی: منطقه کوهستک تا بندرعباس)

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 501-518
محمود دمی‌زاده؛ مرتضی میری؛ مهران زند

7.

مدل‌سازی بارش- رواناب آبخیزهای مناطق ساحلی در نزدیکی تنگه هرمز با استفاده از روش‌های داده‌کاوی

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 313-327
مجتبی محمدی؛ حسن وقارفرد؛ رسول مهدوی نجف آبادی؛ پیمان دانش کار آراسته؛ سید محمد جعفر ناظم السادات

8.

مطالعه تطبیقی بر نقوش لباس بانوانِ شهرستان میناب و سفال کلپورگان بلوچستان مبتنی بر رویکرد پیش‌متنیت

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 301-325
مطهره ذاکری؛ مریم محمدی؛ نفیسه اثنی عشری

9.

مطالعه در بیولوژیک پشه های شهرستان میناب‘ استان هرمزگان(62-1363) 1- مشخصات لانه های لاروی

دوره 14، شماره 14، اسفند 1365
محمدرضا یعقوبی ارشادی؛ دکتر مرتضی زعیم؛ دکتر عبدالوهاب منوچهری

10.

مقایسه اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روزکوتاه در میناب

دوره 15، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 111-123
حامد حسن زاده خانکهدانی؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ ابراهیم ذاکری فرد ملاحسنی

11.

مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد بذر ژنوتیپ‌های مختلف کدو آجیلی (.Cucurbita sp) در کشت پاییزه استان هرمزگان

دوره 24، شماره 4، دی 1401، صفحه 1391-1405
حامد حسن زاده خانکهدانی؛ مشهید هناره اشکه سو؛ سیده سمیه شفیعی ماسوله؛ محمدجواد زمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب