1.

ارزیابی آهنگ رفتارزمانی - مکانی بارش دو دهۀ اخیر در ایران

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 465-484
محمود احمدی؛ عباس علی داداشی

2.

ارزیابی روند فصلی شاخص هواویز (AI) ایران مبتنی بر داده ‏های ماهواره ‏ای Nimbus 7، Earth Probe، و Aura

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 51-64
عباسعلی داداشی رودباری؛ محمود احمدی؛ علیرضا شکیبا

3.

تحلیل تغییرات ماهانۀ ارتفاع لایۀ تروپوپاز بر روی ایران

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 113-133
حسن لشکری؛ عباس علی داداشی رودباری؛ زینب محمدی

4.

واکاوی روزهای بارانی ایران مبتنی بر برون‏ داد پایگاه داده‏- بارش آفرودیت

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 503-521
عبدالرضا کاشکی؛ عباسعلی داداشی رودباری

5.

واکاوی ساختار دمای ایران مبتنی بر برون‌داد پایگاه دادۀ مرکز پیش‌بینی میان‌مدت هواسپهر اروپایی (ECMWF) نسخۀ ERA Interim

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 353-372
محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ حمزه احمدی؛ زهرا علی‌بخشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب