1.

ادعای فقدان اختلاف و اعتراض مقدماتی در دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 619-640
سیدباقر میرعباسی؛ مهدی قاسمی

2.

امکان‌سنجی اعمال ضابطۀ «رفتار ملل کاملۀ‌الوداد» درحل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 577-595
سید باقر میرعباسی؛ مجید قاسم‌زاده مسلبه

3.

بررسی تفصیلی مفهوم آب‌های تاریخی در حقوق بین‌الملل دریاها

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 533-551
سیدباقر میرعباسی؛ مهدی کیخسروی

4.

حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین‌المللی سرمایه‌گذاری

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1109-1125
سیدباقر میرعباسی؛ حمیدرضا سیاوش پور

5.

سازوکار‌های حل اختلافات مربوط به منطقۀ انحصاری-اقتصادی و چالش‌های آن

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 849-865
سید باقر میرعبّاسی؛ ابوطالب امیرشعبانی

6.

صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در صدور قرار موقت با نگاه موردی بر قضیة اوکراین علیه فدراسیون روسیه سال 2017

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1505-1524
سید باقر میرعباسی؛ امیر فامیل زوار جلالی

7.

قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در مادۀ 51 منشور سازمان ملل متحد

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 261-280
سید باقر میرعباسی؛ مجید کورکی‌نژاد قرایی

8.

مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از مدارا و مماشات با گروه‌های دهشت‌افکن؛ با تأکید بر قضیۀ افغانستان

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 247-271
سیدباقر میرعباسی؛ امیر فامیل زوار جلالی

9.

نقش و جایگاه سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی، به‌عنوان «دوست دادگاه»، در نظام بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 753-769
سیدباقر میرعباسی؛ عقیل محمدی

10.

وضعیت حقوقی آب‌های تاریخی در حقوق دریاها

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 895-918
سید باقر میر عباسی؛ مهدی کیخسروی

11.

وضعیت حقوقی سوخت‌رسانی در منطقۀ انحصاری- اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویۀ قضایی دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 265-279
سیّد باقر میرعبّاسی؛ ابوطالب امیرشعبانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب