1.

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر تعالی سازمان‌های فرهنگی‌ـ هنری در ارائة خدمات آموزش‌های هنری (مطالعة موردی: سازمان حوزة هنری انقلاب اسلامی)

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 591-612
اکبر اعتباریان؛ تکتم فرمانفرمایی؛ مهدیه کریمیان

2.

طراحی مدل سنجش دانش اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه ‏ها و مؤسسات آموزش عالی ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 165-185
مونا اسماعیل زاده؛ مهدی سبک رو؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی

3.

طراحی مدل عصیان سازمانی بر اساس نظریۀ داده‌‌بنیاد

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 613-634
مالک شیخی؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده

4.

مدیریت به اقتضای فرهنگ در سازمان‏های ایرانی بر اساس شاخص‏های فرهنگی هافستد(مورد مطالعه: ادارات مرکزی مخابرات استان‏های اصلی ایران)

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 1091-1110
مجتبی جمی؛ اکبر اعتباریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب