1.

بررسی اثر پایه‌های احتمالی جایگزین نارنج بر رشد رویشی ارقام جدید پرتقال‌ ناف‌دار در شرق مازندران

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 611-625
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جواد فتاحی مقدم

2.

بررسی امکان کاهش پفی‌شدن میوۀ نارنگی انشو (Citrus unshiu) در شرق مازندران

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 591-600
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی

3.

بررسی تشکیل گل و میوه در چند رقم مرکبات در شرایط اقلیمی شرق مازندران

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 257-264
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی؛ جلال مهدوی ریکنده

4.

تأثیر محلول‌پاشی اوره متناسب با فنولوژی رشد بر عملکرد و تناوب باردهی نارنگی ساتسوما ‏‏(‏Citrus unshiu‏)‏

دوره 52، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-111
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری

5.

تاثیر کلسیم در کاهش عارضه پفی شدن میوه نارنگی ساتسوما رقم سوجی‌یاما (Citrus unshiu 'Sugiyama')

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 157-173
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری

6.

روند تغییرات کربوهیدرات‌ها و تأثیر نفتالین استیک اسید برعملکرد و تناوب باردهی نارنگی انشوی ‏میاگاوا (‏Citrus unshiu cv. Miyagawa‏)‏

دوره 53، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 493-507
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری

7.

شاخص‌های عملکردی و کیفی نارنگی ‌انشو میاگاوا روی شش پایه‌ در شرق مازندران

دوره 51، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 55-66
نگین اخلاقی امیری

8.

کاهش تناوب باردهی در نارنگی انشو با مدیریت مصرف نیتروژن و هرس در شرق مازندران

دوره 42، شماره 3، دی 1390، صفحه 217-225
علی اسدی کنگرشاهی؛ غلامرضا ثواقبی؛ نگین اخلاقی امیری

9.

مقایسه صفات رویشی نارنگی انشوی میاگاوا روی 6 پایه مختلف در شرق مازندران

دوره 50، شماره 3، آذر 1398، صفحه 683-695
نگین اخلاقی امیری

10.

ویژگی‌های رویشی و زایشی نارنگی انشو میاگاوا با پایه سوینگل‌سیتروملو در دامنه و دشت شرق ‏مازندران

دوره 53، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 117-128
نگین اخلاقی امیری؛ علی اسدی کنگرشاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب