1.

تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة علل نگرانی از آسیب مجدد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 153-169
ولی اله کاشانی؛ محمد علی سالیانه؛ آسیه پران دوجی

2.

تعیین روایی و پایایی نسخۀ خلاصه‌شدۀ آزمون ارزیابی سیستم‌های تعادل در سالمندان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-69
ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ بهروز گل محمدی؛ محمدرضا سلمان زاده

3.

تعیین مهارت برجسته در رشتۀ تیراندازی با تفنگ بادی در شرایط اضطراب رقابتی: نگرشی به اصول ویژگی‌ تمرین

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 49-66
ولی اله کاشانی؛ منصوره آذری؛ احمد نیک روان

4.

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ اجرای روان در بازی‎های کامپیوتری

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-106
ولی اله کاشانی؛ مهشید بابایی؛ بهروز گل محمدی

5.

ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ ارزیابی تعارض در تیم‌های ورزشی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 315-334
ولی اله کاشانی؛ فاطمه دهستانی

6.

ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 423-443
ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ الهه مصطفایی فر

7.

ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌خودگفتاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 661-681
ولی اله کاشانی؛ محمد علی سلطانیان؛ فاطمه نجاری اردستانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.