1.

اثر تغییرپذیری فاصلۀ کانون توجه با استفاده از خودگویی بر یادگیری فورهند تنیس روی میز

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 375-390
غزال محمدی؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر

2.

اثر دو نوع تداخل قبل از اجرا و تداخل حین اجرا بر یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر مهارت های پایة بسکتبال

دوره 5، 2 (12)، مرداد 1392، صفحه 107-124
رزا رهاوی؛ معصومه شجاعی؛ زهرا استیری؛ حسن نقی زاده

3.

اثر مداخلۀ فراهم‌سازی حرکتی محیط بر رشد اجتماعی نوپایان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 193-207
آسیه ذوقی؛ معصومه شجاعی؛ عبدالله قاسمی

4.

تاثیر فعالیت بدنی بیشینه و جنس بر میزان ترشح هورمون رشد (GH) در نوجوانان دختر و پسر فعال

دوره 1، شماره 3، دی 1388، صفحه 51-63
نیکو خسروی؛ داود حومنیان؛ معصومه شجاعی؛ زهره اسکندری

5.

تعیین منابع اعتمادبه‌نفس ورزشی در ورزشکاران نخبۀ پرورش‌اندام و ارتباط آن با تصویر بدنی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 347-361
حسن کیائی؛ جعفر نوری بیگلویی؛ معصومه شجاعی

6.

تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربۀ بیلیارد

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 311-320
مهدیه قره لر؛ معصومه شجاعی؛ حسن محمدزاده

7.

مقایسة تاثیر بازخورد خودکنترلی، متواتر و کاهش یافته بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی کودکان

دوره 1، شماره 3، دی 1388، صفحه 23-36
امین صادقی؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ معصومه شجاعی؛ آرزو عادلی فر

8.

مقایسۀ اثر بازی‌های بومی محلی و حیاط پویا بر کارکرد شناختی، سواد بدنی و پیشرفت تحصیلی کودکان 8 تا 12 ساله

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 333-354
محمدحسین منظری توکلی؛ معصومه شجاعی؛ کیوان ملا نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب