1.

تأثیر بازی های کودکانة سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر اول ابتدایی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 147-164
فاطمه پورشکوری شارمی؛ احمدرضا موحدی؛ احمد عابدی

2.

تاثیر تمرین بدنی و ذهنی بر یادگیری حرکتی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 27-41
رسول حمایت طلب؛ احمدرضا موحدی

3.

جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی

دوره 2، شماره 2، تیر 1389
علی حبیبی؛ احمدرضا موحدی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ شهین جلالی؛ جلیل مرادی

4.

مقایسة اثر دو روش خودالگودهی و نمایش ویدئویی مدل ماهر بر اکتساب و یادگیری مهارت سرویس والیبال

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 61-77
سید رسول سوزنده پور؛ احمدرضا موحدی؛ لیلا مظاهری؛ غلامرضا شریفی

5.

مقایسة سطح و الگوی نیازهای توجه در سرویس پرشی والیبال

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 45-64
حمید صالحی؛ احمدرضا موحدی؛ غلامعلی قاسمی کهریزسنگی؛ عدنان غضنفری

6.

نقش بازخورد خودکنترلی در یادگیری مشاهده ای

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 81-101
مریم نزاکت الحسینی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی

7.

هدف گزینی، عامل انگیزشی برای تسهیل یادگیری مهارت سرویس والیبال در مبتدیان

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 119-135
الهام خدادادی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی

8.

وابستگی یادگیری یک مهارت ورزشی واقعی به مکان تمرین، آزمایش فرضیة ویژگی تمرین رفتار حرکتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 19-35
فاطمه بهرامی؛ احمدرضا موحدی؛ عفیفه سیلانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب