1.

اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک‌های دولتی و خصوصی از ورزش کشور

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 333-347
عارفه قنبری فیروزآبادی؛ سارا کشکر؛ غلامعلی کارگر

2.

بررسی رابطۀ زیرسیستم‌های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره‌وری منابع انسانی در فدراسیون‌‌های ورزشی منتخب

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 57-74
رزگار محمدی؛ حبیب هنری؛ سارا کشکر

3.

بررسی نقش رسانه‌های جمعی ورزشی بر شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 183-202
محبوبه نقوی؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر

4.

تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 302-283
سولماز شمالی؛ سارا کشکر

5.

تناسب حوزة نشر کتاب های ورزشی با انتظارات مخاطبان با تأکید بر عناصر آمیختة بازاریابی ورزشی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 5-27
سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ رضا صادقی

6.

رابطة رضایتمندی و وفاداری با ویژگی های پوشاک ورزشی داخلی و خارجی در زنان ورزشکار بدنساز

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 117-136
سارا کشکر؛ زهرا سلمان؛ ژاله جباری

7.

رابطة مؤلفه های مدیریت اخبار و گزارش های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی

دوره 4، شماره 14، آبان 1391، صفحه 5-29
سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ اعظم شیرویی

8.

شناسایی و مدلسازی عوامل شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 83-99
محبوبه نقوی؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر

9.

نقش برنامه‌‌های ورزشی تلویزیون در انتقال ارزش‌‌ها‌ی اخلاقی و الگوپذیری دانش‌آموزان متوسطۀ شهرستان اسلام‌آباد غرب

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 601-619
سارا کشکر؛ غلامعلی کارگر؛ روناک بی نیاز

10.

نقش بسته‌بندی کفش‌های ورزشی به‌منزلۀ یک رسانه در ترغیب گروه‌های مختلف ورزشکاران به خرید کفش‌های ورزشی

دوره 7، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 905-920
سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ پری فرجی زاده

11.

نقش نمایشگاه بین‌المللی کالا و تجهیزات ورزشی در توسعۀ بازار این محصولات با تأکید برآمیختۀ بازاریابی ورزشی(5ps)

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 221-235
سارا کشکر؛ حبیب هنری؛ رضا فرجیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب