1.

آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 181-203
بهزاد سهیلی؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی

2.

برآورد میزان خلاقیت از فرهنگ سازمانی در مدیران سازمان‌های ورزشی

دوره 3، شماره 11، دی 1390، صفحه 99-117
محبوب شیخعلی زاده هریس؛ فرشاد تجاری؛ الهه پیرعلایی

3.

بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با هواداران بر دورۀ ماندگاری آنها در لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 277-291
بهزاد ایزدی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ فرشاد تجاری

4.

بررسی تحلیلی قوانین کشور در حوزه فعالیت‌های ورزشی زنان

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 565-580
ندا اسدی؛ فرشاد تجاری؛ زینت نیک آیین

5.

تحلیل محتوای دیدگاه‌های رؤسای سازمان تربیت بدنی دربارة مؤلفه‌های ورزش از سال 1357 تا 1388

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 137-152
حمید قاسمی؛ فرشاد تجاری؛ مهدخت بروجردی علوی؛ حسین امامی؛ مریم امیری

6.

تدوین برنامة راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 15-33
گلاله حسینی؛ مهرزاد حمیدی؛ فرشاد تجاری

7.

تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامۀ بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport)

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 283-302
حسین پورسلطانی زرندی؛ فرشاد تجاری؛ ندا خاوری

8.

ساخت و اعتباریابی مقیاس تصویر برند ورزشکار ایرانی

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 58-42
فروغ نقوی؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی

9.

طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-29
بهزاد ایزدی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ فرشاد تجاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب