نویسنده = ابوالفضل حری
تعداد مقالات: 8

1

افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلة اثری ادبی

دوره 13، شماره 43، بهار 1387
ابوالفضل حری

2

ترجمة گفتمان غیرمستقیم آزاد در سه ترجمة فارسی رمان به سوی فانوس دریایی

دوره 15، شماره 57، بهار 1389
ابوالفضل حری

3

حضور مترجم در متن روایی

دوره 13، شماره 46، پاییز 1387
ابوالفضل حری

4

سبک در ترجمه: راهکارهای فردی صالح حسینی از رهگذر همگانی‌های ترجمه در ترجمة خشم و هیاهو

دوره 16، شماره 62، تابستان 1390، صفحه 23-42
ابوالفضل حری

5

کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1388
ابوالفضل حری

6

وجوه بازنمایی گفتمان روایی: جریان سیال ذهن و تک‌گویی درونی

دوره 16، شماره 61، بهار 1390، صفحه 25-40
ابوالفضل حری

7

وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

دوره 11، شماره 34، زمستان 1385
ابوالفضل حری

8

وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

دوره 7، شماره 12، بهار 1381
ابوالفضل حری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.