1.

ارزیابی کاربردپذیری شهودی وب‌سایت موبایلی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و مقایسه با کتابخانه‌های‌‌ دانشگاه‌های برتر جهان

دوره 53، شماره 2، تیر 1398، صفحه 71-96
لیلا زمانی؛ علی اکبر خاصه؛ فرامرز سهیلی

2.

بررسی تأثیر درک سرقت علمی، نگرش به سرقت علمی، ارزش‌های شخصیتی و محق‌پنداری تحصیلی بر میزان سرقت علمی در بین دانشجویان دکتری دانشگاه بوعلی

دوره 55، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-20
فرامرز سهیلی؛ آذین حمیدی؛ علی اکبر خاصه

3.

بررسی رابطه متغیرهای چندگانه (مطلوبیت اجتماعی، هنجارهای ذهنی، خودکارآمدی تحصیلی، احتمال سرقت علمی، دانش سرقت علمی، هدف، فشار، مدیریت زمان، ریسک) با سرقت علمی در بین دانشجویان

دوره 54، شماره 2، تیر 1399، صفحه 31-50
علی اکبر خاصه؛ سودابه روستایی؛ فرامرز سهیلی؛ مهری شهبازی

4.

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب

دوره 53، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-63
فرامرز سهیلی؛ صالح رحیمی؛ فاطمه ایوتوندی پور

5.

بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 54، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 99-114
صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی؛ نسرین بسطامی؛ سارا بهرامی نیا

6.

تأثیرگذارترین پژوهشگران در حوزۀ آی ‌متریکس: نگاهی ترکیبی به شاخص‌های تأثیرگذاری

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-54
فرامرز سهیلی؛ هادی شریف مقدم؛ افشین موسوی چلک؛ علی اکبر خاصه

7.

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای کتابخانه‌های دانشگاه رازی و ارائه راهبردهای استراتژیک مناسب برای این کتابخانه‌ها

دوره 45، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 73-95
فرامرز سهیلی

8.

رتبه‌بندی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع و صنعتی به روش تاپسیس

دوره 52، شماره 3، آذر 1397، صفحه 13-37
فرامرز سهیلی؛ حسیبه سیدی طاجار؛ مهدی حسینی؛ حمید احمدی

9.

مطالعۀ روند چندنویسندگی و رابطۀ آن با ضریب تأثیر در نشریات فارسی حوزۀ فنی و مهندسی ایران طی سال‌های 1380 - 1389

دوره 48، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 583-603
محمد توکلی زاده راوری؛ فاطمه مکی زاده؛ زهرا عابدی خوراسگانی؛ فرامرز سهیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب