1.

ارائه الگوی ارتقای آموزش رشته حسابداری در آموزش عالی کشور

دوره 30، شماره 2، 1402، صفحه 380-397
حسین ناصری؛ غلامرضا کرمی؛ رضوان حجازی

2.

استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق

دوره 11، شماره 4، دی 1383
دکتر ساسان مهرانی؛ دکرت کاوه مهرانی؛ غلامرضا کرمی

3.

بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه‌های تجاری

دوره 20، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 93-112
غلامرضا کرمی؛ وحید افتخاری

4.

بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1385
غلامرضا کرمی؛ کامران تاجیک؛ محمد تقی مرادی

5.

بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1388
غلامرضا کرمی

6.

بررسی رابطه جریان های نقد عملیاتی. سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران

دوره 11، شماره 3، مهر 1383
فایق صالحی؛ دکتر ایرج نوروش؛ غلامرضا کرمی

7.

بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1385
غلامرضا کرمی؛ محمد تقی مرادی؛ فریدون مرادی؛ آرمیتا مصلی نژاد

8.

بررسی شواهد تجربی چسبندگی موجودی‌ها

دوره 29، شماره 3، 1401، صفحه 504-518
غلامرضا کرمی؛ سلمان بیک بشرویه؛ زهرا طاهری

9.

بررسی کاربردی الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی وشیرانا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 3، آذر 1384
ساسان مهرانی؛ کاوه مهرانی؛ یاشار منصفی؛ غلامرضا کرمی

10.

بررسی هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداری شماره 15 (حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1385
داور ونوس؛ غلامرضا کرمی؛ کامران تاجیک

11.

تأثیر چرخه‌ی عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت

دوره 17، شماره 1، شهریور 1389
غلامرضا کرمی؛ حامد عمرانی

12.

تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران

دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 359-397
محمدرضا مهربان پور؛ غلامرضا کرمی؛ محمد جندقی قمی

13.

تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 105-124
غلامرضا کرمی؛ کامران تاجیک

14.

توسعه مدل بنیش با ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات برای پیش‌بینی دستکاری سود

دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 615-638
حسین عسگری آلوج؛ محمدرضا نیک بخت؛ غلامرضا کرمی کرمی؛ منصور مؤمنی

15.

راهبری شرکتی و ارزشیابی شرکت: مدلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 18، شماره 64، شهریور 1390، صفحه 129-150
غلامرضا کرمی؛ سلمان بیک بشرویهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب