1.

اثر ارتفاع از سطح دریای مبدا بذر بر رویاندن بذر بارانک

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387
کامبیز اسپهبدی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ مسعود طبری؛ مسلم اکبری نیا؛ یحیی دهقان شورکی

2.

اثر روش‌های مختلف جنگلکاری با بذر بر نرخ جوانه‌زنی بذر و

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387
علیرضا علی‌عرب؛ سید غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری؛ مسلم اکبری‌نیا؛ سید محسن حسینی

3.

اثر عمق و زمان کاشت بر جوانه‌زنی بذر بلند‌مازو

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
مسعود طبری؛ محمدمسعود قلیچ‌خانی

4.

اثرگذاری چوبکشی زمینی روی کوبیدگی خاک مسیرهای اسکیدررو در شیب‌های مختلف

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388
نصرت‌ا... رأفت‌نیا؛ دِرک جَگِر؛ مسعود طبری

5.

اثر مبدأ بذر روی جوانه‌زنی، رشد و زنده‌مانی پلت (Acer velutinum Boiss.)، کاشته‌شده در نهالستان کوهستانی سنگده (شمال ایران)

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
حامد یوسف‌زاده؛ مسعود طبری؛ غلام‌علی جلالی؛ کامبیز اسپهبدی

6.

بررسی اثراصلاح خاک نهالستان بر رشد و زنده‌مانی نهال زربینvar. horizontalis) (Cupressus sempervirens در عرصه جنگل‌کاری

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388
مسعود طبری؛ حمیدرضا سعیدی؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ علی‌رضا علی‌عرب

7.

بررسی تنوع فنوتیپی جمعیت‌های افرا پلت (Acer velutinum Boiss)

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388
حامد یوسف‌زاده؛ مسعود طبری؛ کامبیز اسپهبدی

8.

تاثیر پوشش تمشک روی زنده مانی و رشد نهال های راش در سال دوم پس از کاشت

دوره 57، شماره 2، مهر 1383
مسعود طبری؛ کامبیز اسپهبدی؛ سیف ا.. صباغ

9.

تاثیر عملیات تنک کردن روی سدر اطلس (CEDRUS atlantica manetti )درمنطقه کلاردشت

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
محمدرضا پور مجیدیان؛ مسعود طبری

10.

تعیین اندازه سطح حفره تاج پوشش برای بهبود زادآوری طبیعی راش

دوره 56، شماره 1، تیر 1382
سیدرضا موسوی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ مسعود طبری؛ محمدرضا پورمجیدیان

11.

تعیین مناسب ترین شرایط سایه برای پرورش نو نهال های راش ( Fagus orientalis LIPsky) در نهالستان کوهستانی اوریملک سنگده

دوره 57، شماره 2، مهر 1383
کامبیز اسپهبدی؛ مسعود طبری

12.

رشد و استقرار نهال دست‌کاشت راش در محوطه‌های برش

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387
محمدرضا پورمجیدیان؛ حمید غیاث‌الدین؛ مسعود طبری؛ کامبیز اسپهبدی؛ شهره عامی

13.

مقایسه رشد صنوبر اورامریکن روی خاک های مختلف جلگه غرب مازندران

دوره 58، شماره 4، دی 1384
شهرام کیا دلیری؛ مسعود طبری؛ فریدون سرمدیان؛ سید فخرالدین ضیایی ضیابری

14.

مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان

دوره 58، شماره 3، مهر 1384
وحید حسینی؛ پیروز عزیزی؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی

15.

نتایج اولیه برخی صفات نهال راش، رشد یافته بعد از خراش سطحی و بذر کاری، در تراکم‌های مختلف‌ تاج پوشش

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388
مسعود طبری؛ محمدرضا پورمجیدیان؛ پیام فیاضسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب