1.

آثار توازن کاتیون-آنیون جیره غذایی روی توان تولیدی گاوهای شیرده

دوره 31، شماره 3، بهار 1379
علی نیکخواه؛ علی مصطفوی تهرانی؛ پرویز جامعی

2.

آثار ذرت سیلویی عمل آوری شده و کاه ملاس دار عمل آوری شده در پروار گوساله های نر هلشتاین

دوره 31، شماره 4، تابستان 1379
پرویز جامعی؛ فرزادمیرزایی آقچه قشلاق؛ علی نیکخواه

3.

اثرات بنتونیت فرآوری شده و نشده (مونتموریلونیت) و زئولیت (کلینوپتیلیولیت) بر فراسنجه‌های تخمیر، جمعیت میکروبی شکمبه و توان تولیدی گوساله‌های نر

دوره 36، شماره 3، بهار 1384
علیرضا آقاشاهی؛ علی نیکخواه؛ سید احمد میر هادی؛ محمد مرادی شهر بابک

4.

اثرات تعادل کاتیون- آنیون جیره بر توان پرواری ‘ خصوصیات لاشه و استخوان گوساله های نر هلشتاین

دوره 4، شماره 0، تابستان 1377
علی نیکخواه؛ محمدعلی جعفری؛ پرویز جامعی

5.

اثرات تغذیه مقادیر متفاوت انرژی و پروتئین غیر قابل تجزیه در جیره‌ گاوهای آبستن سنگین روی سلامتی و توان تولیدی آنها پس از زایش

دوره 35، شماره 3، بهار 1383
حمید امانلو؛ عبدالرحیم شرافت‌پور؛ علی نیکخواه

6.

اثرات غذایی سطوح مختلف کنجاله زیتون روی تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده

دوره 1، شماره 0، تابستان 1376
علی نیکخواه؛ احمد قربانی

7.

اثر آرد ماهی کیلکا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای پرتولید هلشتاین

دوره 35، شماره 2، بهار 1383
حمید امانلو؛ خدیجه دادخواه؛ علی نیکخواه

8.

اثر جیره های رقیق شده در دوره های آغازین و رشدی روی توان تولیدی وخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، تابستان 1377
علی نیکخواه؛ رسول پرنده

9.

اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
علی نیکخواه؛ محمدحسن نسری فتحی؛ غلامعلی نهضتی

10.

اثر دگزامتازون بر میزان رشد، ضریب تبدیل خوراک و ترکیب لاشه د رخوکچه هندی

دوره 32، شماره 3، بهار 1380
احمد زارع شحنه؛ هدی جواهری بار فروش؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ علی نیکخواه

11.

اثر دیواره سلولی علوفه فرآیند شده بر روی ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین

دوره 33، شماره 2، بهار 1381
حمید امانلو؛ محمدرضا بهشتی؛ علی نیکخواه

12.

اثر دو جیره غذایی روی طول‘ ظرافت و تراک پشم بره های سه نژاد گوسفند ایرانی

2و3، شماره 0، پاییز 1357
علی نیکخواه؛ ناصر کاشانیان

13.

اثر زمان شروع تغذیه شیر جانشین بر عملکرد گوساله های جایگزین هلشتاین

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386
شهرزاد جزء قاسمی؛ یوسف روزبهان؛ علی نیکخواه

14.

اثر سطح و منبع چربی جیره بر عملکرد پروار گوساله های نر کردی

دوره 32، شماره 3، بهار 1380
علی نیکخواه؛ حسن صادقی پناه؛ احمدزارع شحنه؛ پرویز جامعی

15.

اثر سطوح پروتئین و ژنوتیپ برروی رشد وکیفیت لاشه خطوط پدری لاینهای گوشتی

دوره 1، شماره 0، بهار 1375
مجتبی زاغری؛ علی نیکخواه؛ محمود شیوازاد

16.

اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار

دوره 35، شماره 2، بهار 1383
محمد شاه نظری؛ محمود شیوازاد؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه

17.

اثر سطوح مختلف رنگدانه و منبع چربی، با و بدون آنزیم بر عملکرد و رنگ زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386
فائقه زعفریان؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ احمد زارع شحنه؛ محمد علی فرقانی اله آبادی؛ سیدمحمد اعرابی

18.

اثر سطوح مختلف زئولیت طبیعی روی تولید وترکیب شیر،pH شکمبه و مدفوع گاو هلشتاین

دوره 31، شماره 2، بهار 1379
علی نیکخواه؛ مجید گودرزی؛ سید رضا میرائی آشتیانی

19.

اثر سطوح مختلف زئولیت همراه با اوره روی توان تولیدی بره‌های پرواری نر و ماده ورامینی

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384
ناصر صالحی؛ علی نیکخواه؛ رضا اسدی مقدم؛ سیدرضا میرایی آشتیانی

20.

اثر سه جیره غذایی انرژی مختلف روی توان پرواری بره های گروه ژنتیکی آتابای وزل

دوره 2، شماره 0، بهار 1372
علی نیکخواه؛ رضا اسدی مقدم؛ آشور محمدقره باش

21.

اثر عمل آوری-سطح آنزیم و ا و افزودن آنتی بیوتیک به جیره گندم دار بر روی مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری -عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر

دوره 33، شماره 3، بهار 1381
تام اسکات؛ عبدالرضا کامیاب؛ علی نیکخواه؛ محمد مرادی

22.

اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک بوسیله جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 0، تابستان 1377
سیدرضا میرایی آشتیانی؛ همایون ظهیر الدینی؛ محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه

23.

اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی سلامتی و فراسنجه‌های خونی ـ ایمنی گوساله‌های شیرخوار

دوره 35، شماره 1، بهار 1383
علی نیکخواه؛ علی‌اصغر صادقی؛ محمد مرادی شهربابک

24.

اثر کلینوپتیلولیت روی فراسنجههای شکمبهای گوسفند نژاد شال

دوره 38، شماره 3، پاییز 1386
علی نیکخواه؛ مجید گودرزی؛ سیداحمد میرهادی؛ علی اکبر عالم رجبی؛ بابک کامکاری

25.

اثر گل گوگرد وکاه غنی شده برخصوصیات پشم بره ها

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
نصرت اله طاهر پوردری؛ علی نیکخواه؛ منوچهر منعم؛ ناصرکاشانیان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.