1.

معرفی چارچوب ویکی اُرگ: یک چارچوب نوع شناسی جدید از مسائل سازمانی و راهکارهای آن ها در موقعیت‌های پیچیده

صفحه 187-216
فاطمه حقیقت؛ محمدرضا مهرگان؛ محمد ابویی اردکان؛ حسین صفری

2.

فرا تحلیلی بر رابطۀ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و بهبود تصمیم‌گیری مدیران

صفحه 217-247
اسد حجازی؛ یاسر صیادی

3.

ارائۀ الگوی فرهنگ مربیگری در پارک های علم و فناوری کشور

صفحه 249-272
معصومه داستانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ داریوش غلام زاده؛ آذر قلی زاده

4.

تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر نامرئی شدن کارکنان با نقش میانجی رهبری منفعلانه (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان)

صفحه 273-296
سید نجم الدین موسوی؛ محسن عارف نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی؛ مسعود سپهوند

5.

بررسی تأثیر گزاره‌های خودکارآمدی بر کیفیت حسابرسی: تحلیلی بر فهم فرهنگ فردگرایی

صفحه 297-324
علی اکبر سلیمی؛ مهدی صفری گرایلی؛ حسن ولیان

6.

تبیین قلدری کارکنان نسبت به مدیران در بخش دولتی

صفحه 325-349
فریبرز رحیم نیا؛ حسن یوسفی فر

7.

طراحی الگوی فرهنگ شهروندی اسلامی –ایرانی مبتنی بر روش فراترکیب و راهکارهایی برای توسعۀ آن

صفحه 351-377
حمیدرضا خان محمدی هزاوه؛ حسن زارعی متین؛ محمد میره ای؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی

8.

بررسی پیامدهای مشغولیت کارکنان در صنعت گاز ایران

صفحه 379-401
قاسم بهرامی کیا؛ علی صفری؛ علی نصراصفهانی؛ امید رحمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب