1.

توسعه چارچوب خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک

صفحه 403-423
عباس منوریان؛ علی دیواندری؛ سعید یعقوبی؛ هادی سپانلو

2.

شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

صفحه 425-456
سیده جمیله مدرسی سریزدی؛ عباس عباس پور؛ کمال سخدری؛ سعید غیاثی ندوشن

3.

طراحی مدل بازی‌وارشده برای بهبود فرهنگ مشارکتیِ کارکنان رسانه‌ای در فرایند تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان سیمای جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 457-483
توحید سلطانی؛ سیاوش صلواتیان؛ سمیه لبافی

4.

ارائه الگوی اولویت‌های پیشگیری قلدری سازمانی: رویکرد فراگیر تفسیری-ساختاری

صفحه 485-515
محمدمهدی خداوردی؛ محمدباقر گرجی؛ مجید نصیری؛ عبدالغنی رستگار

5.

نگاشت میمتیک و تبارشناسی فرهنگ سازمانی گوگل

صفحه 517-537
فرزاد فشارکی؛ حامد دهقانان

6.

جستاری در ادراک کارکنان از پیروی هواخواهانه با کاربست فن استخراج استعاره‏ای زالتمن

صفحه 539-560
فاطمه سلیمی؛ مصطفی هادوی نژاد

7.

بازتاب تنهایی در محیط کار بر بیگانگی و کناره‌گیری از کار: نقش تعدیلگر سرریز مثبت خانواده بر کار

صفحه 561-584
الهام ابراهیمی؛ شقایق شمالی

8.

ارائه الگوی پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی با رویکرد کیفی داده بنیاد

صفحه 585-611
افسانه فدایی تهرانی؛ مهدی سلیمی؛ مینا مستحفظیان؛ شهرام عروف زاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب