1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

جایگاه انواع سرمایه در پایداری نسلی نظام بهره‌برداری خانوادگی

صفحه 223-255
مهدی طالب؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ معصومه شفعتی

3.

ژانر خلقیات: نگاهی تحلیلی

صفحه 257-278
سید مرتضی مردیها

4.

تجربة زیستۀ کودکان کار شهر تبریز از احساس تنهایی، مطالعه به روش پدیدارشناختی

صفحه 279-304
علی ایمان‌زاده؛ سریه علیپور

5.

بازنمایی حضور و نقش زنان در سینمای قبل و بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 305-328
امیر عظیمی دولت‌آبادی؛ سعیده داوری مقدم

6.

تحلیل فضایی الگوی ازدواج جمعیت معلول ایران

صفحه 329-352
حسنعلی فرجی سبکبار؛ احمد ایرانخواه کوخالو؛ حسن مومنی

7.

مطالعة کیفی زمینه‌های اجتماعی گرایش دختران به روابط پیش از ازدواج (مورد مطالعه: دانشجویان دختر خوابگاه شهر ارومیه)

صفحه 353-378
مرضیه ابراهیمی؛ فاطمه مهداد

8.

بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در گرایش شهروندان به سبک زندگی نشاط‌محور

صفحه 379-410
الهه فرزعلیان؛ محمد گنجی؛ محسن نیازی

9.

تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان: مطالعۀ تجربی

صفحه 411-432
سیدهادی حسینی؛ رضاعلی محسنی؛ علی‌اصغر فیروزجائیان

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب