1.

الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاه‌های سنایی، عطّار و مولوی دربارة خاستگاه شعر)

صفحه 1-20
علیرضا حاجیا‌ن‌نژاد؛ روح الله هادی؛ یاسین اسمعیلی

2.

جزئیات پوشش سنّتی زنان رفسنجان در دوبیتی‌های محلّی

صفحه 21-36
مصطفی موسوی؛ زینب کبیریان

3.

نگاهی تطبیقی به تمثیل در مطالعات ادبی

صفحه 37-55
داود اسپرهم؛ زینب اکبری

4.

تحلیل رمان سالمرگی براساس نظریة نشانه شناسی بینامتنی مایکل ریفاتر

صفحه 57-76
عبدالله حسن زاده میرعلی؛ فاطمه زمانی

5.

اصطلاح دیوانی «پروانه» در متون ادبی و تاریخی فارسی تا قرن هشتم

صفحه 77-96
مریم سیدان

6.

مبادی طرحی نو در خوانش عجایب‌نامه‌ها

صفحه 97-113
فاطمه مهری

7.

«ادبیّات کودک و نوجوان فارسی» مادّه‌ای برای آموزش زبان فارسی به فارسی‌آموزان غیرفارسی‌زبان بزرگسال: طرح مسئله، چرایی و چگونگی

صفحه 115-134
مریم شریف نسب؛ محسن ذکاء اسدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب