1.

اثر توأم رژیم‌های مختلف آب دریا و کم‌آبیاری بر خصوصیات برگ گیاه کینوا (رقم Titicaca)

صفحه 177-191
صابر جمالی؛ حسین شریفان؛ فراست سجادی

2.

بررسی تاثیر آب زیرزمینی کم عمق و شور بر عملکرد گیاه استویا

صفحه 193-209
زهرا جلیلی؛ هوشنگ قمرنیا؛ دانیال کهریزی

3.

ارزیابی سامانه‌های‌ آبیاری نخلستان‌های بوشهر و تعیین مناسب‌ترین سامانه با استفاده از روش AHP

صفحه 211-225
مهکامه سادات نائینی؛ عبدالمجید لیاقت؛ بیژن نظری

4.

تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی گلایسین‌بتائین بر مؤلفه‌های فتوسنتزی گیاه نخود

صفحه 227-236
سید حمزه حسینیان؛ ناصر اکبری؛ حمید رضا عیسوند؛ امید علی اکبرپور؛ مهری سعیدی نیا

5.

مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیرو تعرق مرجع بر اساس روش‌های تابش خورشیدی در اقلیمهای مختلف ایران

صفحه 237-251
هوشنگ قمرنیا؛ مریم یوسفوند

6.

تأثیر سطوح مختلف آبیاری با پساب شهری بر تجمع برخی عناصر شیمیایی در خاک

صفحه 253-265
اکرم حسین نژاد میر؛ عباس ملکی؛ افسانه عالی نژادیان بیدآبادی

7.

برآورد تاریخ بهینه‌ی کشت و مراحل حساس رشد به تنش آبی در مناطق عمده‌ی کشت گندم دیم ایران

صفحه 268-287
فائزه عباسی؛ حسین محمدی؛ سعید بازگیر؛ مجید آزادی

8.

بررسی تأثیر کم‌آبیاری بر توزیع ریشه و رشد رویشی گیاه رزماری

صفحه 289-301
رسول اسدی؛ فرزاد حسن پور؛ میترا مهربانی؛ امین باقی زاده؛ فاطمه کاراتدیش

9.

بررسی کارآیی روشهای تجربی برآورد تبخیر- تعرق مرجع (بر پایه درجه حرارت) در اقلیمهای مختلف (مطالعه موردی ایران)

صفحه 303-319
هوشنگ قمرنیا؛ مهناز لرستانی

10.

اثر عمق نصب لوله‌های قطره‌چکان‌دار و مقدار زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

صفحه 321-335
سروش محرابیان؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ موسی مسگرباشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب