1.

پیشایندها و پیامدهای نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات رسانه‌های اجتماعی در دانشگاه سمنان

صفحه 1-21
عادل آذر؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محمد کشاورز

2.

مطالعه تاثیر تجارت الکترونیک در بازارسازی رسانه بر خط

صفحه 22-42
آلبرت بغزیان؛ محمد حقیقی؛ منصور امینی لاری؛ عبدالرضا قهرمانی

3.

ارائه مدل ورود صنعت انیمیشن ایران به بازار بین‌المللی با روش نظریه‌مبنایی

صفحه 43-65
عظیم زارعی؛ داوود فیض؛ محمد اسدی

4.

تبیین جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری سیاسی

صفحه 66-92
بابک احمدپور ترکمانی؛ مصطفی ازکیا؛ باقر ساروخانی

5.

رسانه هنر تعاملی در تبلیغات خدمات‏ عمومی در گفتمان پسامدرن

صفحه 93-113
محبوبه طاهری؛ زهرا رهبرنیا

6.

نقد و تحلیل سریال امپراطوری بادها از منظر نظریه ی روان کاوی ژاک لاکان

صفحه 114-128
ناصر ملکی؛ لیلا حجاری؛ مریم نویدی

7.

شاهد بودن

صفحه 129-150
جان دورهام پیترز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب