دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1397  XML

1

پیشایندها و پیامدهای نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات رسانه‌های اجتماعی در دانشگاه سمنان

صفحه 1-21
عادل آذر؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محمد کشاورز

2

مطالعه تاثیر تجارت الکترونیک در بازارسازی رسانه بر خط

صفحه 22-42
آلبرت بغزیان؛ محمد حقیقی؛ منصور امینی لاری؛ عبدالرضا قهرمانی

3

ارائه مدل ورود صنعت انیمیشن ایران به بازار بین‌المللی با روش نظریه‌مبنایی

صفحه 43-65
عظیم زارعی؛ داوود فیض؛ محمد اسدی

4

تبیین جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری سیاسی

صفحه 66-92
بابک احمدپور ترکمانی؛ مصطفی ازکیا؛ باقر ساروخانی

5

رسانه هنر تعاملی در تبلیغات خدمات‏ عمومی در گفتمان پسامدرن

صفحه 93-113
محبوبه طاهری؛ زهرا رهبرنیا

6

نقد و تحلیل سریال امپراطوری بادها از منظر نظریه ی روان کاوی ژاک لاکان

صفحه 114-128
ناصر ملکی؛ لیلا حجاری؛ مریم نویدی

7

شاهد بودن

صفحه 129-150
جان دورهام پیترز


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.