1.

صفحات آغازین

صفحه 1-7

2.

معیارهای ناظر بر شناسایی مفسدفی الارض با تأکید بر جرایم مواد مخدر

صفحه 209-225
محسن برهانی؛ رسول احمدزاده

3.

ارزیابی رویکردِ قضات به اعمالِ «نهادهایِ ارفاقی» جدید (مطالعه موردی: محاکمِ کیفری استان کردستان)

صفحه 227-255
بابک پورقهرمانی؛ ایرج نگهدار

4.

سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران در قبال جرایم جنسی علیه کودکان در پرتو اسناد بین المللی

صفحه 257-274
امین جعفری؛ علی مولابیگی

5.

ضرورت و جلوه های مشارکت عمومی در دادرسی کیفری ایران

صفحه 275-296
الهام حیدری

6.

عنوان: بررسی فقهی دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج

صفحه 297-312
عبدالحسین رضائی راد

7.

گستره‌یِ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، درحقوق ایران و اسکاتلند

صفحه 313-334
محسن شریفی

8.

پیشگیری از بزه دیدگی قُلدریِ کودکان و نوجوانان از مسیر مداخلات مدرسه محور (نگاهی به برنامه SEL)

صفحه 335-356
عاطفه بطیاری؛ عباس شیری ورنامخواستی

9.

چالش های اعمال مطلق اصل تقارن عناصر مادی و معنوی

صفحه 357-377
علی صفاری؛ جعفر کوشا؛ راضیه صابری

10.

جلوه های دادرسی افتراقی قاچاق کالا (در پرتو اصول دادرسی منصفانه)

صفحه 379-399
فضل اله امیرحاجلو؛ محمد جواد فتحی

11.

انگاره های کارکردگرایانه و تحقیقات کیفری کنشی

صفحه 401-422
عباس منصورآبادی؛ آزاده تفقدی یوسفی؛ محمدابراهیم شمس ناتری؛ مهدی شیدائیان

12.

تروریسم زیست محیطی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

صفحه 423-445
امین حاجی وند؛ فرشید صفری؛ علیرضا میرکمالی

13.

گستره مشروعیت آزادی عمل قضایی در پرتو اصل حاکمیت قانون (مطالعه موردی پرونده های رابطه نامشروع)

صفحه 447-471
سپیده میرمجیدی؛ جمشید غلاملو

14.

*ارکـان جرایـم تجـــاوز به اراضـی ملـی در پرتـو آموزه های جرم شناسی حقوقی

صفحه 473-494
سیدرضا سجودی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ محسن شکرچی زاده

15.

عداﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ:شیوه‌های برخورد با جرایم بین‌المللی در جوامع انتقالی

صفحه 495-512
جعفر یزدیان جعفری؛ مرضیه دیرباز

16.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب