1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی با میانجی‌گری سرمایۀ اجتماعی

صفحه 337-363
مهدی دیهیم پور؛ کمال میانداری؛ رضا نجاری؛ حسن عابدی جعفری

3.

طراحی چارچوبی حمایتی برای شکل‌گیری کسب‌‌وکارهای اجتماعی نوپا در شتاب‌دهنده‌ها

صفحه 365-384
آیدین سلام زاده؛ زهرا آراستی؛ قنبر محمدی الیاسی

4.

مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و امید به آینده با بی‌تفاوتی جوانان (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

صفحه 385-410
علی مرادی؛ محسن صفاریان

5.

ترسیم مدل ساختاری برای تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر خلاقیت کارکنان با تأکید بر نقش مدیریت دانش

صفحه 411-432
ابوطالب مطلبی ورکانی؛ ساناز مظاهری؛ علیرضا عالی‌پور

6.

بررسی و تحلیل قابلیت‌های آموزۀ مهدویت در ایجاد سرمایۀ اجتماعی

صفحه 433-455
روح ا... شاکری زواردهی؛ اکرم قربانی قمی

7.

ناامنی استراتژیک آب و نقش حکمرانی ناکارآمد در پیدایش آن

صفحه 457-477
سهراب عسگری؛ ماهره کوه‌‌نورد؛ معصومه هداوند

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-6


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب