1.

حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی

صفحه 9-26
احسان مرزبان؛ مهدی محمدی؛ علی اصغر پورعزت

2.

مطالعه کیفی زمینه های بقای دانش بومی کسب و کارهای مردم محور در ایران

صفحه 27-46
سوده بیات؛ حمید ضرغام بروجنی؛ حمزه خواستار؛ محمد تقی تقوی فرد

3.

ارائه استعاره نوآورانه برای دانشگاه تهران متناسب با عصر جدید با استفاده از پس‌زمینه فکری گروه‌های ذی‌نفع

صفحه 47-65
فاطمه ثقفی؛ علی محقر؛ محمد علی برادران قهفرخی؛ علیرضا اصلانی؛ محمدحسن ملکی

4.

بررسی ابزارهای سیاستی موردنیاز برای همکاری بنگاه‌های جدید فناوری نانو و شرکت‌های صنعتی

صفحه 67-86
محمدعلی بحرینی زارج؛ علی مبینی دهکردی؛ محمدرضا میگون پوری

5.

بررسی عوامل موثر براشاعه فناوری امضاء دیجیتال در سازمان های دولتی ایران

صفحه 87-102
میترا کرمی؛ سیدحبیب اله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی

6.

سیاستگذاری جنایی از کنترل درونی تا کنترل بیرونی جرم

صفحه 103-121
عباس شیری

7.

بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 123-139
علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی فرد؛ رضا طهماسبی؛ مهتاب همایی لطیف

8.

اولویت‌‌بندی مسائل کلیدی در نظام حکمرانیِ بخش دولتی و غیردولتی ایران در حوزه خیریه‌ها

صفحه 141-158
سعید مسعودی پور؛ محسن باقری نصرآبادی

9.

طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت

صفحه 159-176
رحمه اله قلی پور؛ علی اصغر فانی؛ فاطمه راغب؛ مجتبی امیری؛ محمود مهر محمدی

10.

تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت

صفحه 177-197
محمد صفری دشتکی؛ محمد علی نیک بخش؛ رضا زارع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب