1.

تذکره نویس تاریخ نگار: بازشناسی اندیشه تاریخ نگاری آذربیگدلی

صفحه 1-16
علی احمد الیاسی

2.

بررسی تطبیقی برخی ویژگی‌های تاریخ‌نگاری ارمنی و گرجی در دورۀ باستان

صفحه 17-29
علی علی بابایی درمنی

3.

جایگاه و کارکرد خاندان وزیری در تاریخ کردستان در دورة اول قاجار (1262 ـ 1199ه.ق)

صفحه 31-50
محسن رحمتی؛ پرستو مظفری

4.

نسبت ارامنه با سیاست‌های توسعه‌طلبی روسیه در قفقاز (از اواخر دولت صفوی تا عهدنامة ترکمانچای)

صفحه 51-70
گودرز رشتیانی

5.

واکاوی اقدامات درویش‌پاشا در نخستین کمیسیون تحدید حدود ایران و عثمانی 1268-1266 هجری قمری

صفحه 71-90
نصرالله صالحی

6.

قدرت‌نمایی سیاسی مَدْرسیان در روزگار احیای وحدت حاکمیت آل‌عثمان

صفحه 91-110
مهدی عبادی؛ حسن حضرتی

7.

روزنامة (ندای) جنوب؛ بررسی مواضع نخستین روزنامة مخالف قرارداد دارسی در ایران

صفحه 111-130
میکائیل وحیدی راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب